אירוע // כנס: עיצוב מוסד זכויות אדם מדינתי אפקטיבי - מבט מישראל ומהעולם [ירושלים] 7.1.19

כתובת ההודעה: https://www.hum-il.com/message/8122516/

Designing an Effective National Human Rights Institution: Israeli and International Perspectives

Full program- 07/01/2019:

15:00-15:30 Reception and Registration

15:30-15:45 Greetings:
Ambassador Emanuele Giaufret, Head of the Delegation of the European Union to the State of Israel
Prof. Barak Medina, Rector, Hebrew University of Jerusalem

15:45-16:00 Introduction: The Minerva Center’s EIDHR Project on Internalization of Israel’s International Human Rights Treaty Commitments and Strengthening the Role and Capacity of Israeli Civil Society
Prof. Tomer Broude, Academic Director, Minerva Center for Human Rights, Faculty of Law, Hebrew University of Jerusalem

16:00-17:45 Effective National Human Rights Institutions – Comparative Perspectives.
Speakers: Dr. Alan Miller, Special Envoy, Global Alliance of National Human Rights Institutions; Former Chair, European Network of National Human Rights Institutions; Former Chair, Scottish Human Rights Commission-
“The Practical Application and Experience of the Paris Principles”.
Dr. Corina Lacatus, Department of Politics and International Relations, University of Edinburgh- “A Global Story of Institutional Strength and Effectiveness: The Case of National Human Rights Institutions”
Dr. Tom Pegram, Department of Political Science, University College London- “Designing an NHRI: Opportunities and Challenges”
Adv. Meskerem Geset Techane, PhD Fellow, Human Rights Center, University of Padova; Vice-Chair, UN Working Group on Discrimination against Women- “The Potential of NHRIs' Inquiry Power in Addressing Systemic Human Rights Violations”
Chair: Prof. Tomer Broude, Academic Director, Minerva Center for Human Rights, Faculty of Law, Hebrew University of Jerusalem.

18:00-19:45 An Effective National Human Rights Institution for Israel?
Roundtable: Adv. Dan Oren, Director, Consulting and Legislation, Israel Ministry of Justice.
Mr. Matan Gutman, Chief of Staff, Office of the Israel State Comptroller and Ombudsman.
Dr. Gaby Admon-Rick, Commission for Equal Rights of Persons with Disabilities, Israel Ministry of Justice.
Adv. Debbie Gild-Hayo, Director of Policy Advocacy, Association for Civil Rights in Israel.
Adv. Rachel Benziman, Hebrew University of Jerusalem; Former Executive Director, Association for Civil Rights in Israel.
Dr. Tamar Hostovsky-Brandes, Faculty of Law, Ono Academic College
Mr. Sébastien Lorion, PhD Fellow, Danish Institute for Human Rights and University of Copenhagen.
Moderator: Prof. Yuval Shany, Faculty of Law, Hebrew University of Jerusalem; Chair, UN Human Rights Committee

https://en.minervacenter.huji.ac.il/book/upcoming

מפרסם ההודעה
מרכז מינרבה לזכויות אדם, הפקולטה למשפטים, האוניברסיטה העברית בירושלים mchr@savion.huji.ac.il
כתובת מלאה
בית מאירסדורף, קמפוס הר הצופים של האוניברסיטה העברית בירושלים
מפה
שמירה ושיתוף

 

תזכורות יישלחו 10 ,5 ,2 ימים לפני האירוע וביום האירוע
השתנה בהצלחה