< Global site tag (gtag.js) - Google Analytics -->

אירוע // כנס: יום העיון השנתי של תכנית רודרמן ללימודי יהדות ארצות הברית – יהודי ארה"ב ויהדות העולם [חיפה] 15.1.19

Message URL: https://www.hum-il.com/message/8122515/

יום העיון השנתי של תכנית רודרמן ללימודי יהדות ארצות הברית
יום ג’, 15.1.2019, אולם המצפור ע”ש אביבה וסמי עופר, קומה 30, מגדל אשכול
10:00-9:30 – התכנסות
10:15-10:00 – פתיחת יום העיון: ברכות
גור אלרואי (ראש תכנית רודרמן ללימודי יהדות ארצות הברית)
אהרון קלמן (מנהל תכנית בתחום יחסי ישראל-יהדות ארצות הברית, קרן משפחת רודרמן)
11:00-10:15 הרצאת פתיחה:
עופר שיף (אוניברסיטת בן-גוריון), האם רק תפוצה או מרכז יהודי בזכות עצמו?
13:00-11:00 – מושב ראשון: ארגונים יהודיים אמריקניים
יו”ר: סבסטיאן קלור (אוניברסיטת חיפה)
ענת קוטנר (ארכיון הג’וינט העולמי בירושלים), פולין – בניה מחדש של עולם שחרב, חידוש פעילות הג’וינט בפולין בשנות החמישים
קרול נוריאל (הליגה נגד השמצה), הליגה נגד השמצה – המאבק בשנאה ובאנטישמיות במרחב האמריקאי והגלובלי
גור אלרואי (אוניברסיטת חיפה), החברה היהודית למקלט ולסיוע למהגרים (היא”ס) ופעילותה במאה ה-20
14:00-13:00 – הפסקת צהריים
15:30-14:00 – מושב שני: סיוע לקהילות יהודיות
יו”ר: משה נאור (אוניברסיטת חיפה)
אסתר מאיר-גליצנשטיין (אוניברסיטת בן-גוריון), הג’וינט ופעילותו למען יהודי תימן 1950-1943
אריה כוכבי (אוניברסיטת חיפה), יהדות ארצות הברית, ניצולי השואה והמערכה להקמת מדינת ישראל
מרגלית בז’רנו (האוניברסיטה העברית), יחסם של יהודי ארצות הברית ליהודי אמריקה הלטינית – המקרה של מיאמי
16:00-15:30 – הפסקה
17:00-16:00 – מושב שלישי: השקת ספרו של גל בקרמן ‘כשיבואו לקחתנו לא נהיה שם, המאבק האפי להצלת יהודי ברית המועצות’, בהוצאת תכנית רודרמן ללימודי יהדות ארצות הברית ומכון בן-גוריון לחקר ישראל והציונות
פאנל בהנחיית מת’יו סילבר (מכללת עמק יזרעאל), בהשתתפות: אביטל שרנסקי ועליזה שנהר (לשעבר שגרירת ישראל ברוסיה)
17:45-17:00 – הפסקה
19:00-17:45 – מושב נעילה: יהדות ארצות הברית ויהדות העולם בראייה ישראלית

רון רובין, נשיא אוניברסיטת חיפה, ברכות
נתן שרנסקי, יו”ר הסוכנות לשעבר משוחח עם צביקה קליין, כתב ופרשן לענייני העולם יההודי ב’מקור ראשון’

הכניסה חופשית אך מותנית ברישום מראש:
rudermanajs@univ.haifa.ac.il ; 04-8288311
טופס הרשמה אלקטרוני: https://goo.gl/forms/9obPKR63lN319jd22

Message publisher
הילה קלור rudermanajs@univ.haifa.ac.il 04-8288311
Full address
אוניברסיטת חיפה, אולם המצפור, קומה 30, מגדל אשכול
Map
Sharing and Saving

 

You will get reminders 10 ,5 ,2 days before the event
Event successfully added