< Global site tag (gtag.js) - Google Analytics -->

אירוע // כנס: 40 שנה למהפכה האסלאמית באיראן – תמונת מצב אקטואלית ומחקרית [אריאל] 8.1.18. דדליין להרשמה=3.1.18

Message URL: https://www.hum-il.com/message/8121518/

המחלקה ללימודי המזה”ת והחוג למדעי המדינה
בשיתוף
המרכז לחקר המזה”ת ומרכז אסיה
מתכבדים להזמינכם לכנס:
40 שנה למהפכה האסלאמית באיראן – תמונת מצב אקטואלית ומחקרית
יום שלישי, ב’ בשבט, תשע”ט
8 בינואר, 2019
חדר 53.4.55, קמפוס תחתון, אוניברסיטת אריאל

סדר יום:
09:00-08:30 – התכנסות – קפה ומאפה
09:15-09:00 – ברכות
09:45-09:15 – הרצאת פתיחה
ד”ר מרטין קרמר, מרכז שלם, ירושלים – מקום המהפכה האיראנית בתולדות המהפכות

11:30-10:00 מושב ראשון: פרספקטיבות והשפעות במרחב האזורי
יו”ר: ד”ר בשמת יפת, אוניברסיטת אריאל
פרופ’ הלל פריש, אוניברסיטת בר אילן – המהפכה והמשטר האיראני בעיני דוברי ערבית -2004 -2018 – ניתוח “גוגל טרנדס”
ד”ר עפרה מצוב-כהן, אוניברסיטת אריאל – עיצוב דמותו של השיעי המתנגד למשטר באיראן המהפכנית על-פי יצירות בספרות העברית
ד”ר דן נאור, אוניברסיטת אריאל – חזבאללה בין איראן ולבנון? תהיות, הנחות ושאלות
12:00-11:30 הפסקת קפה
13:30-12:00 מושב שני: חברה ומהפכה
יו”ר: ד”ר גדי חיטמן, אוניברסיטת אריאל
ד”ר רונן א. כהן, אוניברסיטת אריאל – מקומן של התנועות המהפכניות בעיצוב רוח המהפכה
ד”ר איל לוין, אוניברסיטת אריאל – חוסן לאומי באיראן, אז והיום
ד”ר אלדד פרדו – חלומות אימפריאליים במבט השוואתי: מהפכה וחינוך באיראן ובמרחב

14:15-13:45 הרצאת סיכום
מר מאיר ג’בנדפר, המרכז הבינתחומי בהרצליה ומרכז עזרי בחיפה – דת ואיראן: 40 שנה אחרי המהפכה.
לרישום לכנס:
annare@ariel.ac.il

https://drive.google.com/open?id=1oECyoZylE58fHri1bUnaYU4t-wodUQib

Message publisher
דניאל וכטל daniel.j.wachtel@gmail.com
Full address
אריאל 40700, חדר 53.4.55, קמפוס תחתון, אוניברסיטת אריאל
Map
Sharing and Saving

 

You will get reminders 10 ,5 ,2 days before the event
Event successfully added