אירוע // השקת ספר: ההדתה של החברה הישראלית (יואב פלד והורית הרמן פלד) [תל אביב] 24.12.18

כתובת ההודעה: https://www.hum-il.com/message/8121517/

בית הספר למדע המדינה, ממשל ויחסים בינלאומיים באוניברסיטת תל אביב
מתכבד להזמינכם להשקת ספרם של יואב פלד והורית הרמן פלד:
The Religionization of Israeli Society (Routledge, 2019)

יום שני, 24.12.2018, 16:00 – 18:00, בבניין נפתלי 527 בקומה 5

משתתפים: פרופ' רות גביזון, ד"ר הגר להב, ד"ר נסים ליאון, פרופ' יוסי שיין
יו"ר: ד"ר רונן מנדלקרן

תקציר הספר:

The book analyzes the growing significance of Orthodox Judaism and of Orthodox Jews in all spheres of Israel's social life, from politics and the military to culture, education and the fine arts. Even more important than the growing weight of Orthodox Jews in the society is the hegemonic status gradually being acquired by religious Zionism in Jewish Israeli culture, in the sense that the "givens" of the prevailing worldview are increasingly supplied by a Jewish religious outlook, as is becoming evident in all aspects of the public discourse. This complex phenomenon encompasses three distinct processes: (1) the growing demographic weight of religious Jews, both ultra-Orthodox and religious Zionists, due to their higher birth rates; (2) the "return" to a spectrum of Jewish religious practices by formerly more or less secular Israeli Jews; (3) a growing openness in the general culture to religious Jewish motifs. These processes constitute a reversal of the secularizing trend that was clearly evident in the 1990s, due to the liberalization of Israeli society in that decade. The turning point came with the end of the liberalizing era (except in the economic sphere), following the demise of the Oslo peace process in 2000. The book further argues that while Zionism was rooted in general and Jewish European Enlightenment thought and secular nationalist ideas, Jewish religion, inseparable from Jewish nationality, was embedded in it from its inception at the end of the 19th Century. Religion was subdued, however, to a certain extent in favor of the national aspect of Judaism in the interest of building a modern nation-state, but has been reasserting itself in recent decades. Individual chapters of the book deal with the military, the educational system, the media of mass communications, the teshuvah movement, the movement for Jewish renewal, and the development of religious feminism. A major chapter is devoted to the religonization of the visual fine arts field, a topic that has been largely neglected by previous researchers.


https://www.routledge.com/The-Religionization-of-Israeli-Society/Peled-Peled/p/book/9781138954793

מפרסם ההודעה
הדס לנציאנו hadasl@mail.tau.ac.il
כתובת מלאה
בית הספר למדע המדינה, חדר 527 בקומה 5בניין נפתלי (בניין מדעי החברה) אוניברסיטת תל אביב
מפה
שמירה ושיתוף

 

תזכורות יישלחו 10 ,5 ,2 ימים לפני האירוע וביום האירוע
השתנה בהצלחה