< Global site tag (gtag.js) - Google Analytics -->

אירוע // כנס: מוסר, מדיניות, ומכירת נשק: סוגיית יצוא הנשק מישראל [ירושלים] 18.12.18

כתובת ההודעה: https://www.hum-il.com/message/8121117/

בעשרה בטבת תשע"ט, 18 בדצמבר 2018 יתקיים במכון ון ליר בירושלים, בשיתוף עם ארגון רבני בית הלל וארגונים נוספים, כנס שייוחד לסוגיית יצוא הנשק מישראל ולבחינת השאלות הערכיות שהיא מעלה.

הכינוס מיועד לקהל מגוון, המורכב מקבוצות שונות בחברה בישראל, ובמסגרתו יידונו בין השאר השאלות האלה:

מהם הערכים המוסריים שיש להביא בחשבון בשאלת יצוא ביטחוני מישראל?

מה מקומה של מורשת ישראל במערך השיקולים?

מהו היחס הנכון בין האינטרסים הביטחוניים, הדיפלומטיים והכלכליים של מדינת ישראל לבין ביטחונם ושלומם של אזרחים במדינות אחרות?

האם וכיצד יש לאזן בין הדרישה לשמירה על חשאיות לבין הצורך בשקיפות ובפיקוח בנוגע ליצוא נשק?

https://goo.gl/zfmisD

מפרסם ההודעה
איל עפרון מתאם פעילות לציבור, שיווק וקשרי חוץ מכון ון ליר ירושלים eyale@vanleer.org.il 02-5605282
כתובת מלאה
מכון ון ליר, ז'בוטינסקי 43, ירושלים
מפה
שמירה ושיתוף

 

תזכורות יישלחו 10 ,5 ,2 ימים לפני האירוע וביום האירוע
השתנה בהצלחה