< Global site tag (gtag.js) - Google Analytics -->

אירוע // בוקר עיון: דור שני בכתב: בעקבות הספר "הבנות של אלה משם" (אסתר פלד) [ירושלים] 19.12.18

כתובת ההודעה: https://www.hum-il.com/message/8120601/

דור שני בכתב:

בוקר עיון בעקבות הספר "הבנות של אלה משם" בעריכת אסתר פלד

09:30 – התכנסות

09:45 – ברכות: שרון ליבנה, המדור לתיעוד בע"פ, המכון ליהדות זמננו, האוניברסיטה העברית.

10:00-11:30 מושב ראשון
יו"ר, אורית נוימן, יד ושם
בתיה ברוטין, המכללה האקדמית בית ברל, אוניברסיטת בר-אילן,
הירושה: ביטויים חזותיים אצל אמניות ישראליות "דור שני" לשואה
טלילה קוש זהר, מכללת סמינר הקיבוצים,
כותבים שואה: הסיפור של הדור שנולד אחרי

11:30-11:45 – הפסקת קפה

11:45-12:45 רב שיח: דור שני בכתב
בהשתתפות הכותבות בספר: חנה הרציג, שולה טולמן, מירי נתן, רונית פיינגולד ואסתר פלד
12:45-13:15 אסתר פלד, "הטקסט של זה"

http://old.hum.huji.ac.il/upload/_FILE_1543909995.pdf

מפרסם ההודעה
שרון ליבנה sharon.livne@leobaeck.org
כתובת מלאה
האוניברסיטה העברית, קמפוס הר הצופים, בניין רבין, חדר 3001
מפה
שמירה ושיתוף

 

תזכורות יישלחו 10 ,5 ,2 ימים לפני האירוע וביום האירוע
השתנה בהצלחה