< Global site tag (gtag.js) - Google Analytics -->

אירוע // הרצאה: זיכרון קולקטיבי או ייצוג סלקטיבי: יחסי יהודים ערבים והנכבה בקיבוצי השומר הצעיר (אריז' סבאע' ח'ורי) [ירושלים] 12.12.18

כתובת ההודעה: https://www.hum-il.com/message/8120501/

החוג ללימודי האסלאם והמזרח התיכון
בשיתוף עם המרכז לחקר האסלאם על שם נחמיה לבציון

מזמין אתכם להרצאתה של

ד"ר אריז' סבאע' ח'ורי, המחלקה לסוציולוגיה ואנתרופולוגיה, האוניברסיטה העברית
זיכרון קולקטיבי או ייצוג סלקטיבי: יחסי יהודים ערבים והנכבה בקיבוצי השומר הצעיר

מגיבה: ד"ר אביגיל יעקבסון, החוג ללימודי האסלאם והמזרח התיכון, האוניברסיטה העברית

ביום רביעי, ה-12 בדצמבר 2018
בשעות 16:00-14:30
בחדר הישיבות של הדיקנט, חדר 5411
הפקולטה למדעי הרוח

https://islamic-mideast.huji.ac.il/event/סמינר-מחלקתי-0

מפרסם ההודעה
ליאת קוזמא liat.kozma@mail.huji.ac.il
כתובת מלאה
האוניברסיטה העברית, קמפוס הר הצופים, חדר הישיבות של הדיקנט, חדר 5411 הפקולטה למדעי הרוח
מפה
שמירה ושיתוף

 

תזכורות יישלחו 10 ,5 ,2 ימים לפני האירוע וביום האירוע
השתנה בהצלחה