< Global site tag (gtag.js) - Google Analytics -->

אירוע // כנס היסוד של המרכז לסוציולוגיה תרבותית באוניברסיטת בר-אילן - "לחשוב (עדיין) עם דורקהיים? סוציולוגיה תרבותית כאן ועכשיו" [רמת גן] 1-2.1.19

כתובת ההודעה: https://www.hum-il.com/message/8120405/

אוניברסיטת בר אילן
save the date
1-2 בינואר 2019,ימים שלישי-רביעי

כנס היסוד של המרכז לסוציולוגיה תרבותית באוניברסיטת בר-אילן
"מנכסים את דורקהיים? סוציולוגיה תרבותית כאן ועכשיו"

בחסות המחלקה לסוציולוגיה ולאנתרופולוגיה והתוכנית ללימודי פרשנות ותרבות

מיטב החוקרות והחוקרים בתחום יעסקו בסוגיות עכשוויות בהשראת מושגי יסוד בהגותו של דורקהיים
אורחת הכבוד: פרופ' אווה אילוז

בתכנית:
1 בינואר:
18:00- ערב השקת ספרו החדש של פרופ' דני קפלן:
The Nation and the Promise of Friendship: Building Solidarity through Sociability
2 בינואר:
9:30- כנס היסוד של המרכז לסוציולוגיה תרבותית
16:00- מושב הוקרה לפרופ' אילנה סילבר לרגל פרישתה לגמלאות
18:00- ההרצאה המרכזית מאת פרופ' אווה אילוז.
הכנס יערך בבניין פלדמן (301), אולם וויספלד (קומת הקרקע), אוניברסיטת בר-אילן.

תכנית מפורטת ניתן לראות בקישור המצורף http://sociology.biu.ac.il/node/2279

 

לפרטים נוספים:
תאיר קרזי-פרסלר, רכזת המרכז לסוציולוגיה תרבותית tairkar@gmail.com
עוד עלינו: http://sociology.biu.ac.il/node/2239

מפרסם ההודעה
שולי זרוק shuli.drori@biu.ac.il
כתובת מלאה
אוניברסיטת בר אילן, רמת גן
מפה
שמירה ושיתוף

 

תזכורות יישלחו 10 ,5 ,2 ימים לפני האירוע וביום האירוע
השתנה בהצלחה