< Global site tag (gtag.js) - Google Analytics -->

אירוע // כנס חוקרים: אכיפה [ראשון לציון 16.12.18] דדליין להרשמה=14.12.18

כתובת ההודעה: https://www.hum-il.com/message/8120101/

מרכז חת לחקר התחרות והרגולציה יקיים ביום 16.12.2018 כנס חוקרות וחוקרים להצגת מחקרים אקדמיים בסוגיות של אכיפה. בכנס יוצגו המחקרים בנושא ותגובות למחקרים.

נפתח את הכנס במחקרו של פרופ' עלי קריזברג על כישלון האכיפה של האיסור בשימוש במידע פנים. נמשיך במחקרו של ד"ר רועי שפירא על אכיפת תקופת הצינון במעבר מהרשות המפקחת לגופים המפוקחים. לאחר מכן נעבור למחקרם של ד"ר עידו באום, ד"ר רועי פלד וד"ר איריס סורוקר בנושא אכיפה מנהלית.נמשיך המחקרם של פרופ' שלומית אלמוג, ד"ר חלאד גנאים ודוקטורנטית ליאת פרנקו על אלימות ברשת: מחלל נעדר חוק לעבר מרחב בטוח. נסיים במאמרם של ד"ר רותי לבנשטיין לזר וד"ר עידו באום על בחינת הקשר בין ייצוג נשים בחברות ציבוריות לעבריינות צווארון לבן.

מפרסם ההודעה
ענבר גוטליב ריבקין, עו"ד עוזרת משפטית, מרכז חת לחקר התחרות והרגולציה דוא"ל: inbargo@colman.ac.il טלפון: 03-9634104; נייד: 050-9117447 עמוד ה-Facebook: https://www.facebook.com/hethcenter/
כתובת מלאה
המסלול האקדמי המכללה למינהל, אלי ויזל, ראשון לציון, ישראל, בניין ג', קומה 2 חדר 401
מפה
שמירה ושיתוף

 

תזכורות יישלחו 10 ,5 ,2 ימים לפני האירוע וביום האירוע
השתנה בהצלחה