< Global site tag (gtag.js) - Google Analytics -->

אירוע // מפגש: מגדר, קונפליקט ופרפורמנס כפרקטיקה של התנגדות תרבותית [ירושלים 9.1.19] דדליין להרשמה=1.1.19

כתובת ההודעה: https://www.hum-il.com/message/8112923/

פורום סופי דיוויס לחקר סוגיות מגדר, יישוב סכסוכים ושלום, האוניברסיטה העברית בירושלים והחוג לתיאטרון, אוניברסיטת חיפה מתכבדים להזמינכן/ם לשני מפגשים.

אירוע ראשון

דברי פתיחה: רונה ברייר גארב, ד"ר טל ניצן

משתתפים: ד"ר רותי אבליוביץ', מנאר זועבי, סמירה סרייה, חולוד באסל, מגיבה: פרופ' נאדירה שלהוב קבורקיאן

פרפורמנס הוא מבע וביצוע של התערבות תרבותית-פוליטית. זו פרקטיקה הממקמת את הגוף במרכז ועושה בו שימוש, בייחוד במרחבים ציבוריים, כדי לאתגר מבנים חברתיים, להוציא אל האור (מילולית ומטאפורית) קולות מושתקים ולהזמין יחידים וקבוצות להוות עדים ומשתתפים ל/בעשייה זו. כפרקטיקה אמנותית, היא מאפשרת לקבוצות שגישתן למוקדי הכוח החברתיים מוגבלת, להביע מחאה שלא מתאפשרת – ויכולה אף להיות מסוכנת – באמצעים ישירים יותר. מנגד, במרחבים שאינם מוגנים, היא חושפת את היוצרים והמופיעים לתגובות נגד. בהתחשב בנורמות חברתיות ותרבותיות, לעיתים עצם השימוש בגוף ו/במרחב הציבורי נתפסים כערעור המוביל להפעלת מגוון סנקציות.

שני המפגשים יתמקדו באופנים שבהם פרפורמנס מאפשר התנגדות של קבוצות שונות באוכלוסייה. האירוע במכון ון ליר יתמקד בעבודתן של אמניות פלסטיניות. האירוע באוניברסיטת חיפה יוקדש לסיפורי הלידה המושתקים של אימהות-מהגרות שילדיהן נחטפו בישראל של שנות החמישים.

הכניסה חופשית, אך מספר המקומות מוגבל. אנא אשרו את השתתפותכן/ם בקישור:

http://performanceandresistance.eventbrite.com?s=89231196 עד 1 בינואר 2019.

לפרטים נוספים: http://en.davis.huji.ac.il/book/gender-forum

לשאלות וליצירת קשר:

ד"ר טל ניצן tal.nitsan1@mail.huji.ac.il וד"ר רותי אבליוביץ' ruthie105@gmail.com

https://goo.gl/bAZ2W5

מפרסם ההודעה
איל עפרון מתאם פעילות לציבור, שיווק וקשרי חוץ מכון ון ליר ירושלים eyale@vanleer.org.il 02-5605282
כתובת מלאה
מכון ון ליר, ז'בוטינסקי 43, ירושלים
מפה
שמירה ושיתוף

 

תזכורות יישלחו 10 ,5 ,2 ימים לפני האירוע וביום האירוע
השתנה בהצלחה