< Global site tag (gtag.js) - Google Analytics -->

אירוע // הרצאה: חיוכה של הפצצה האנושית: פרספקטיבות חדשות על מחבלים מתאבדים (גדעון ארן) [חיפה] 5.12.18

כתובת ההודעה: https://www.hum-il.com/message/8112723/

The Smile of the Human Bomb: New Perspectives on Suicide Terrorism

מרכז מינרבה לחקר שלטון החוק במצבי קיצון שמח להזמינכם להרצאתו של פרופ' גדעון ארן מהמחלקה לסוציולוגיה ולאנתרופולוגיה באוניברסיטה העברית, ירושלים בנושא:
The Smile of the Human Bomb: New Perspectives on Suicide Terrorism
ההרצאה תתקיים ביום רביעי, 5.12.2018 בין השעות 14:15-15:45 במרכז מינרבה לחקר שלטון החוק במצבי קיצון, חדר 1013, בנין המדרגה, אוניברסיטת חיפה.
ההשתתפות ללא תשלום אבל נשמח לדעת שאתם באים כדי שנוכל להתארגן.

http://minervaextremelaw.haifa.ac.il/index.php/en/2-uncategorised/294-prof-gideon-aran

מפרסם ההודעה
מערכת רמה - רשת מדעי הרוח והחברה info@hum-il.com *** רמה אינה קשורה להודעה זו ואין בידיה מידע נוסף. לכל שאלה הנוגעת להודעה ולפרטי התקשרות יש להקליק על הקישור המפנה אל האתר הרלוונטי.
כתובת מלאה
מרכז מינרבה לחקר שלטון החוק במצבי קיצון, חדר 1013, בנין המדרגה, אוניברסיטת חיפה
מפה
שמירה ושיתוף

 

תזכורות יישלחו 10 ,5 ,2 ימים לפני האירוע וביום האירוע
השתנה בהצלחה