< Global site tag (gtag.js) - Google Analytics -->

אירוע // סדרת אירועים: סדרת מפגשי פורום השכלה גבוהה בנושא מהפכת המכללות בעבור חצי יובל - הישגים ואתגרים. מפגש ראשון: "המכללות במערכת האקדמית המתוקצבת – חזון אל מול מציאות" [תל אביב] 18.12.18

כתובת ההודעה: https://www.hum-il.com/message/8111417/

הפורום להשכלה גבוהה – סדרת מפגשים בנושא :

מהפכת המכללות בעבור חצי יובל – הישגים ואתגרים

עמותת "בשער – קהילה אקדמית למען החברה בישראל" פועלת ומביאה לידי ביטוי את חשיבות הדיון הפתוח בתוך מערכת ההשכלה הגבוהה. פורום ההשכלה הגבוהה שמובילים "בשער" ומוסד שמואל נאמן מקיים פעילות בה יושבים יחד כל חברי קהילת ההשכלה הגבוהה במדינת ישראל. בחלוף חצי יובל למהפכת המכללות מקיים הפורום להשכלה גבוהה סדרת מפגשים שנועדו לבחון סוגיה זו על כל מרכיביה – הישגים ואתגרים.

מפגש ראשון: המכללות במערכת האקדמית המתוקצבת – חזון אל מול מציאות

http://www.bashaar.org.il/

מפרסם ההודעה
חנה ביתן hana@bashaar.org.il
כתובת מלאה
אוניברסיטת תל אביב
מפה
שמירה ושיתוף

 

תזכורות יישלחו 10 ,5 ,2 ימים לפני האירוע וביום האירוע
השתנה בהצלחה