< Global site tag (gtag.js) - Google Analytics -->

אירוע // הרצאה: מרשימות למאגרים: מאגרי מידע חינמיים למחפשי שורשים (רוז פלדמן) [תל אביב] 13.11.18

כתובת ההודעה: https://www.hum-il.com/message/8110602/

בהרצאה תערוך רוז פלדמן סקירה של מאגרים שעומדים לרשות החוקר את שורשיו. הסקירה תכלול מאגרים של מסמכים בארצות שונות בעולם, לפעמים לפי נושא מסוים ולפעמים על אזור מסוים. רוב המאגרים שיזכרו עומדים לרשות הציבור ללא תשלום.
רוז פלדמן הינה אחראית על תיאום ופיתוח מאגרי מידע חדשים בעבור העמותה למחקר גנאלוגי בישראל (IGRA). רוז הרצתה ב-12 כנסים בינלאומיים של IAJGS הארגון הבינלאומי של עמותות לגנאלוגיה יהודית. בכנס הבינלאומי של IAJGS הארגון הבינלאומי של עמותות לגנאלוגיה יהודית של 2017 הוענק לה התואר מתנדבת השנה.

https://soclib.tau.ac.il/events/Geneology

מפרסם ההודעה
שלומית גולן, מדור ייעוץ והדרכה, הספרייה למדעי החברה, לניהול ולחינוך אוניברסיטת תל אביב shlomitgo@tauex.tau.ac.il 03-6409537
כתובת מלאה
הספרייה למדעי החברה, לניהול ולחינוך ע"ש ברנדר-מוס, אוניברסיטת תל אביב
מפה
שמירה ושיתוף

 

תזכורות יישלחו 10 ,5 ,2 ימים לפני האירוע וביום האירוע
השתנה בהצלחה