< Global site tag (gtag.js) - Google Analytics -->

אירוע // הרצאה: רפורמת אכיפת החוק - קהילת המודיעין ואבטחת האנרגיה במזרח הים התיכון: המקרה של יוון (יואניס (ג'ון) נומיקוס) [חיפה] 6.11.18

כתובת ההודעה: https://www.hum-il.com/message/8110110/

Reform of the Law Enforcement - Intelligence Community and Energy Security in the Eastern Mediterranean: the case of Greece

הנכם מוזמנים להרצאתו של פרופ' יואניס (ג'ון) נומיקוס, מנהל מכון המחקר ללימודים אירופיים ואמריקאים בנושא "רפורמת אכיפת החוק – קהילת המודיעין ואבטחת האנרגיה במזרח הים התיכון: המקרה של יוון". ההרצאה תתקיים ביום ג' 6.11.18 שעה 12:00 בחדר 2305-2307 קומה 23 מגדל אשכול. מרכז עזרי לחקר איראן והמפרץ הפרסי, אוניברסיטת חיפה. ההרצאה תינתן בשפה האנגלית. מספר המקומות מוגבל.

http://gulfc.haifa.ac.il/images/poster.pdf

מפרסם ההודעה
דנה אייל מרכז עזרי לחקר איראן והמפרץ הפרסי אוניברסיטת חיפה drab@univ.haifa.ac.il
כתובת מלאה
אוניברסיטת חיפה, חדר 2305-2307 קומה 23, מגדל אשכול, מרכז עזרי לחקר איראן והמפרץ הפרסי
מפה
שמירה ושיתוף

 

תזכורות יישלחו 10 ,5 ,2 ימים לפני האירוע וביום האירוע
השתנה בהצלחה