< Global site tag (gtag.js) - Google Analytics -->

אירוע // שריינו את התאריך // כנס: הכנס השנתי השני בנושא המקרא באמר ובתמונה [באר שבע] 12.3.19

כתובת ההודעה: https://www.hum-il.com/message/8103006/

מדובר בכנס יומי, בן שלושה מושבים, בו ירצו במקביל חוקרים מובילים וסטודנטים מצטיינים למחקר. הכנס המרתק משלב דיסציפלינות שונות הנוגעות בעיקר לשילוב בין הטקסט לתמונה מהיבטים אמנותיים, היסטוריים, ספרותיים ועוד. ההצלחה הרבה של הכנס הראשון באוניברסיטת בן-גוריון שבנגב בשנת תשע"ח הובילה לקיומו של כנס זה. המיזם הינו פרי שיתוף פעולה בין המחלקה למקרא, ארכיאולוגיה ומזרח קדום והמחלקה לאמנויות. הזמנה מפורטת תישלח בהמשך.

מפרסם ההודעה
יונתן יוגב johnatha@bgu.ac.il
כתובת מלאה
אוניברסיטת בן-גוריון בנגב, שד' בן-גוריון, באר שבע, ישראל
מפה
שמירה ושיתוף

 

תזכורות יישלחו 10 ,5 ,2 ימים לפני האירוע וביום האירוע
השתנה בהצלחה