< Global site tag (gtag.js) - Google Analytics -->

אירוע // ערב עיון: איגרת על ה"הומניזם" (מרטין היידגר) [ירושלים] 27.11.18

כתובת ההודעה: https://www.hum-il.com/message/8102527/

איגרת על ה"הומניזם"

ערב עיון לכבוד הספר

מאת מרטין היידגר

ברכות: פרופ' שי לביא

יו"ר: ד"ר דרור ינון

משתתפים: ד"ר מיכאל רובק, פרופ' חגי כנען, ד"ר ליאור לוי, ד"ר דרור פימנטל

המסה איגרת על ה"הומניזם", המבוססת על איגרת שכתב מרטין היידגר בשנת 1946, מוגשת כאן לראשונה בתרגום עברי. מעבר לחשיבות המסה להבנת הגותו של היידגר – מגדולי ההוגים המערביים במאה העשרים – והמפנה שחל בה מאז פרסום ספרו הגדול הוויה וזמן (1927), איגרת על ה"הומניזם" מספקת גם עדות מרתקת למתח הפילוסופי והפוליטי ששרר בין היידגר ובין ז'אן-פול סארטר, פילוסוף אחר שהשפיע רבות על המחשבה המערבית בתום מלחמת העולם השנייה.

סארטר, שביקש לשקם את תרבות אירופה השוקעת לאחר פשיטת הרגל הרוחנית שלה, ניסה בהרצאתו הפופולרית "האקזיסטנציאליזם הוא הומניזם" לגייס את היידגר למחנה ההוגים שכינה "אקזיסטנציאליסטים אתיאיסטים", מחנה שבו כלל גם את עצמו. ואולם היידגר הסתייג בבירור משיוך זה. בינו ובין סארטר שררו חילוקי דעות הן בנוגע למושג הקיום, שעליו מושתת האקזיסטנציאליזם, והן בנוגע להגדרת המונח הומניזם.

תרגום ואחרית דבר: דרור פימנטל. סדרת ספרי-מופת פילוסופיים, הוצאת ספרים ע"ש י"ל מאגנס, האוניברסיטה העברית, ירושלים.

https://goo.gl/ysDwBa

מפרסם ההודעה
איל עפרון מתאם פעילות לציבור, שיווק וקשרי חוץ מכון ון ליר ירושלים eyale@vanleer.org.il 02-5605282
כתובת מלאה
מכון ון ליר, ז'בוטינסקי 43, ירושלים
מפה
שמירה ושיתוף

 

תזכורות יישלחו 10 ,5 ,2 ימים לפני האירוע וביום האירוע
השתנה בהצלחה