< Global site tag (gtag.js) - Google Analytics -->

אירוע // השקת ספר: הנזירות הקתולית לטינית בארץ ישראל בעת החדשה (משה מעוז) [תל אביב] 15.11.18

כתובת ההודעה: https://www.hum-il.com/message/8102421/

הזמנה לאירוע השקת הספר הנזירות הקתולית לטינית בארץ ישראל בעת החדשה 1799-1914.

האירוע יתקיים בבית הסופר קפלן 6 תל אביב ב-19:00.

ישאו דברים:

פרופ' אריה קופסקי מרצה וחוקר בכיר בתחום הנצרות באוניברסיטת חיפה

ד"ר ירון פרי מרצה בכיר וחוקר בתחומי ארץ ישראל במאה ה-19

ד"ר משה מעוז מחבר הספר אודות הגיאוגרפיה הקדושה בארץ ישראל.

ד"ר קציעה עלון חוקרת ספרות ומו"לית הוצאת גמא .

תוצג מצגת אודות מנזרים קתוליים בארץ ישראל וכן תכנית אמנותית.

מפרסם ההודעה
משה מעוז moishmz@gmail.com
כתובת מלאה
בית הסופר, קפלן 6, תל אביב
מפה
שמירה ושיתוף

 

תזכורות יישלחו 10 ,5 ,2 ימים לפני האירוע וביום האירוע
השתנה בהצלחה