< Global site tag (gtag.js) - Google Analytics -->

אירוע // דיון ציבורי: הארכת תקופת ההגבלה בארכיונים הממשלתיים של ארגוני המודיעין - חלון הזמן עומד להסגר [תל אביב] 24.10.18

כתובת ההודעה: https://www.hum-il.com/message/8102122/

ביום א' הקרוב, 28.10.2018, ייסגר חלון הזמן להעברת הערות מהציבור לתזכיר החוק שיאריך את "תקופת ההגבלה" הגורפת על ארכיונים של ארגוני מודיעין וביטחון משבעים לתשעים שנה. הארכת תקופת ההגבלה נועדה למנוע את מימוש חובתם של שב"כ, מוסד וגופים נוספים לחשוף באופן יזום ומסודר את חומרי הארכיון שלהם משנותיהם הראשונות, השנים הראשונות של המדינה.

ביום ד' השבוע, 24.10.2018, נקיים מפגש התייעצות ציבורי פתוח בדבר הניסיון להאריך את תקופת ההגבלה בעשרים שנה, ללא התייעצות עם ציבור המשתמשים בשירותי הארכיון, תוך התעלמות מהמלצת מועצת הארכיונים העליונה להאריך את התקופה בחמש שנים בלבד, ושמונה שנים לאחר שתקופת ההגבלה כבר הוארכה מחמישים לשבעים לשנה.

במפגש נדון במשמעות ההארכה המוצעת, בקשיים שהיא צפויה לעורר, ונדריך את המעוניינים בהגשת השגות על נוסח התזכיר כיצד לעשות זאת.

אנו מזמינים את כל מי שיש לו/ה עניין בנושא להשתתף במפגש הציבורי זה, כחלק מתביעת הבעלות הציבורית על הארכיונים הממשלתיים ושיתוף של הציבור בקביעת מדיניות הנוגעת אליהם.

המפגש יתקיים ביום ד', 24 באוקטובר, בשעה 19:00 בבית העמותות, רח' סעדיה גאון 26, ת"א.
לאיוונט בפייסבוק: https://www.facebook.com/events/2180087945598810/

התנועה לחופש המידע
האיגוד הישראלי לארכיונאות ולמידע
Akevot מכון "עקבות"

https://www.facebook.com/events/2180087945598810/

מפרסם ההודעה
דודו אמיתי יו"ר האיגוד הישראלי לארכיונאות ולמידע chairperson.aia@gmail.com 052-4475458
כתובת מלאה
בית העמותות, רחוב סעדיה גאון 26, ת"א
מפה
שמירה ושיתוף

 

תזכורות יישלחו 10 ,5 ,2 ימים לפני האירוע וביום האירוע
השתנה בהצלחה