< Global site tag (gtag.js) - Google Analytics -->

אירוע // הרצאה: פחד מרחוק? יהדות ארצות הברית ומלחמת 1948 (דרק פנסלר) [תל אביב] 28.10.18

כתובת ההודעה: https://www.hum-il.com/message/8101614/

שלום רב,

 אנו מתכבדים להזמינכם לשתי הרצאות בנושא:

 "אנטישמיות וציונות: אידאולוגיות או רגשות"

פרופ' דרק פנסלר, אוניברסיטת הרווארד

יום ג', 23 באוקטובר, 2018, בשעה 18:00

אוניברסיטת תל אביב, בניין גילמן, חדר 281

 

"פחד מרחוק? יהדות ארצות הברית ומלחמת 1948"

פרופ' דרק פנסלר, אוניברסיטת הרווארד

יום א', 28 באוקטובר, 2018, בשעה 16:00

אוניברסיטת תל אביב, בניין גילמן, חדר 496

 

ההרצאות יתקיימו באנגלית.

מפרסם ההודעה
מערכת רמה - רשת מדעי הרוח והחברה info@hum-il.com *** רמה אינה קשורה להודעה זו ואין בידיה מידע נוסף. לכל שאלה הנוגעת להודעה ולפרטי התקשרות יש להקליק על הקישור המפנה אל האתר הרלוונטי.
כתובת מלאה
אוניברסיטת תל אביב, בניין גילמן, חדר 496
מפה
שמירה ושיתוף

 

תזכורות יישלחו 10 ,5 ,2 ימים לפני האירוע וביום האירוע
השתנה בהצלחה