< Global site tag (gtag.js) - Google Analytics -->

אירוע // שריינו את התאריך // הכנס השנתי של הסניף הישראלי של האגודה הבינלאומית למשפט ציבורי [ראשון לציון] 11-12.3.18

כתובת ההודעה: https://www.hum-il.com/message/8101318/

ביה"ס למשפטים ע"ש שטריקס, המסלול האקדמי – המכללה למנהל

הסניף המקומי הראשון של האגודה הבינלאומית למשפט ציבורי S-ICON ,הוקם לפני כחמש שנים בישראל, ובעקבותיו קמו מאז סניפים נוספים ברחבי העולם. מאז הקמתו מקיים הסניף הישראלי כנס שנתי המפגיש חוקרות וחוקרים מתחומי דעת שונים, הרלוונטיים לענפי המשפט הציבורי )חוקתי, מנהלי, בינלאומי וכיו"ב(. במסגרת הכנס מוצגים מחקרים עדכניים ונדונות סוגיות עכשוויות בשיח האקדמי והציבורי בתחומים אלה. ניסיון ארבעת הכנסים הקודמים מלמד שזו זירת מפגש שאין שנייה לה בהיקף ובמגוון של המחקרים והגישות המוצגים.

הכנס השנתי החמישי של הסניף הישראלי יתארח בביה"ס למשפטים ע"ש חיים שטריקס, במסלול האקדמי, המכללה למנהל. המושבים המרכזיים בכנס יעסקו בנושא "אקדמיה ומשפט בעת משבר דמוקרטי". הכנס ייפתח במושב חגיגי ביום שני 11 במרץ 2019 , ויימשך לאורך יום שלישי, 12 במרץ.

מפרסם ההודעה
רועי פלד rpeled@colman.ac.il
כתובת מלאה
המסלול האקדמי המכללה למינהל, אלי ויזל, ראשון לציון, ישראל
מפה
שמירה ושיתוף

 

תזכורות יישלחו 10 ,5 ,2 ימים לפני האירוע וביום האירוע
השתנה בהצלחה