< Global site tag (gtag.js) - Google Analytics -->

אירוע // השקת ספר: כוח ללא אחריות - סופו הפקרות (יהודית קורן) [חיפה] 25.10.18

כתובת ההודעה: https://www.hum-il.com/message/8093006/

מצ"ב הזמנה לערב עיון שכותרתו "כוח ללא אחריות – סופו הפקרות", שיתקיים ביום 25.10.2018 בשעה 16:15 באוניברסיטת חיפה, לרגל צאת ספרה של ד"ר יהודית קורן "עקרון האחריות המוגבלת והחברה הפרטית".

ערב העיון יעסוק באחריות דירקטורים ונושאי משרה בחברה להחלטות המתקבלות בחברה, בהטלת אחריות אישית על מקבלי ההחלטות בחברה, ובביקורת השיפוטית על החלטות המתקבלות בדירקטוריון החברה.

במסגרת ערב העיון ירצה פרופ' אוריאל פרוקצ'יה על ממצאים ותובנות שהתקבלו בעקבות מחקר על הרמת המסך בפסיקות בתי המשפט, וייערך פאנל בהשתתפות פרופ' הדרה בר-מור, ד"ר עלי בושפן ועו"ד אביה אלף, ובהנחיית עו"ד שלומית ברנע פרגו, על נושאי יום העיון.

החניה – חופשית.

מפרסם ההודעה
יהודית קורן yehudit@gonenlaw.com
כתובת מלאה
אוניברסיטת חיפה, מצפור אשכול, בנין ראשי קומה 30
מפה
שמירה ושיתוף

 

תזכורות יישלחו 10 ,5 ,2 ימים לפני האירוע וביום האירוע
השתנה בהצלחה