< Global site tag (gtag.js) - Google Analytics -->

אירוע // השקת ספר: ההומניסטים והרפורמציה - ארבעה ספרים חדשים [תל אביב] 18.10.18

כתובת ההודעה: https://www.hum-il.com/message/8092228/

החוג להיסטוריה כללית באוניברסיטת תל אביב
והחברה ההיסטורית הישראלית
שמחים להזמינכם להשקת ארבעה ספרים בעברית על ההומניסטים והרפורמציה:

דזידריוס אראסמוס / השבח לטיפשות / הוצאת כרמל
אולריך פון הוטן / מכתבי אנשים חשוכים / הוצאת קדימה
מרטין לותר / ארבעה חיבורים תאולוגיים / הוצאת מאגנס
היינץ שילינג / אירופה אחרי הרפורמציה / החברה ההיסטורית הישראלית

תכנית הערב:

יו"ר: ד"ר גור זק, ראש החוג לספרות כללית והשוואתית, האוניברסיטה העברית בירושלים

פרופ' תמר הרציג, ראש מכון קוריאל ללימודים אירופיים, החוג להיסטוריה כללית, אוניברסיטת תל אביב
נזירות ונזירים כמטרה לחִצי הסאטירה

פרופ' מירי אליאב-פלדון, יו"ר החברה ההיסטורית הישראלית
בין הומור לקנאות דתית

הערב יתקיים ביום חמישי, 18 באוקטובר 2018, ט' חשון תשע"ט
16:00 התכנסות וכיבוד קל; 16:30 הרצאות
באולם דראכליס, חדר 496 בבנין גילמן, אוניברסיטת תל אביב

מפרסם ההודעה
מירי אליאב-פלדון meliav@post.tau.ac.il
כתובת מלאה
אוניברסיטת תל אביב, בנין גילמן, חדר 496
מפה
שמירה ושיתוף

 

תזכורות יישלחו 10 ,5 ,2 ימים לפני האירוע וביום האירוע
השתנה בהצלחה