אירוע // כנס: חברה משותפת: ניתוח קונספטואלי והשלכות לפרקטיקה [חיפה] 4.10.18

כתובת ההודעה: https://www.hum-il.com/message/8091915/

Shared Society: Conceptual Analysis and Implications for Practice

You are cordially invited to an international workshop on

Shared Society: Conceptual Analysis and Implications for Practice

October 4, 2018 11:00-15:30
University of Haifa, Hatter Student Building, Floor 0

Program:

11:00-11:50 From Co-Existence to Shared Society: A Paradigm Shift
Ran Kuttner
Program for Peace and Conflict Management, University of Haifa and Academic Advisor, Givat Haviva

11:50-13:15 Break

13:15-14:15 Trick or Treat? Shared Societies in a Globalizing world
Mari Fitzduff
Founding Director, Master’s Program in Conflict Resolution and Coexistence, Brandeis University

14:15-14:30 Break

14:30-15:30 The Search for a Comprehensive, Multi-dimensional, Integrated Response to Social Exclusion: An Impossible Dream?
Clem McCartney
Policy and Content Co-Coordinator, Shared Societies Project, World Leadership Alliance-Club de Madrid

The event is part of a 5-day international expert school on “Developing the Next-Generation of Shared Society Theory and Practices” organized in collaboration between the Program for Peace and Conflict Management, University of Haifa, Givat Haviva and the Peace Academy Rhineland-Palatinate, University of Koblenz-Landau, Germany. Participants in the expert school include scholars and practitioners from Kosovo, Northern Ireland, Germany and Israel.

The event is open to the public. We appreciate if you could let us know in advance if you intend to participate https://goo.gl/eC8PtC

מפרסם ההודעה
דודו אמיתי דובר גבעת חביבה מנהל מרכז התיעוד והחקר של השומר הצעיר יד יערי גבעת חביבה ד.נ. מנשה 37850 נייד: 052-4475-458 משרד: 04-6309241 dudu_am@givathaviva.org.il קטלוג ברשת: http://tinyurl.com/j7926mc אתר: http://www.givathaviva.org/heb/yaari
כתובת מלאה
בית הסטודנט, קומה 0, אוניברסיטת חיפה
מפה
שמירה ושיתוף

 

תזכורות יישלחו 10 ,5 ,2 ימים לפני האירוע וביום האירוע
השתנה בהצלחה