< Global site tag (gtag.js) - Google Analytics -->

אירוע // שמרו את התאריך // ערב עיון לספר: קירקגור - בין אמונה אותנטית להונאה עצמית [ירושלים] 20.11.18

כתובת ההודעה: https://www.hum-il.com/message/8090701/

ערב דיון לכבוד הספר "קירקגור: בין אמונה אותנטית להונאה עצמית"
בעריכת תמי יגורי | יעקב גולומב | פיני איפרגן
(מאגנס, 2018)
יו"ר: פרופ' יעקב גולומב
משתתפים: ד"ר נחמה ורבין, פרופ' זאב הרוי, פרופ' רון מרגולין, מגיבה: ד"ר תמי יגורי

האם תיתכן פילוסופיה של האמונה? האם ניתן להבחין בוודאות בין אמונה לשם שמיים לבין אמונה המשתמשת באל כקרדום לחפור בו? האם קירקגור, הנחשב לאבי האקזיסטנציאליזם הדתי, היה הוגה דעות אנטישמי? מהם יחסי הגומלין בין אמונה דתית למוסר אנושי? האם תיתכן ביניהם סתירה? האם קירקגור הוא מפתה דתי או מחנך לקיום אותנטי? על שאלות מפתח אלה, העוסקות בזיקת היחיד אל אלוהיו, עונה הקובץ העשיר הזה, שבו מכונסים שלושה-עשר מאמרים מאת מיטב חוקרי קירקגור בישראל ובעולם.

מפרסם ההודעה
איל עפרון מתאם פעילות לציבור, שיווק וקשרי חוץ מכון ון ליר ירושלים eyale@vanleer.org.il 02-5605282
כתובת מלאה
מכון ון ליר, ז'בוטינסקי 43, ירושלים
מפה
שמירה ושיתוף

 

תזכורות יישלחו 10 ,5 ,2 ימים לפני האירוע וביום האירוע
השתנה בהצלחה