< Global site tag (gtag.js) - Google Analytics -->

אירוע // שריינו את התאריך // כנס: 150 שנה להתישבות הטמפלרים בארץ ישראל [חיפה], יום סיור בשרונה 6-7.11.18

כתובת ההודעה: https://www.hum-il.com/message/8082424/

כנס חוקרים לציון מלאת 150 שנה להתיישבות הטמפלרים בארץ ישראל
אוניברסיטת חיפה והמועצה לשימור אתרי מורשת בישראל.

אגודת הטמפלרים [ Tempelgesellschaft] נוסדה בגרמניה ב- 1861, וגיבשה עדה נוצרית משיחית, אשר נטלה על עצמה שליחות לברוא עם נוצרי חדש, 'עם האל', אשר יכשיר את הלבבות ואת ארץ האל, היא ארץ ישראל, לבואו מחדש של משיחם.
מאוקטובר 1868 ועד אפריל 1948 פעלו כמה מאות משפחות טמפלריות בשבע מושבות בארץ, והיו לגורם משמעותי בתהליך המודרניזציה שלה בכל תחומי החיים. החותם אשר הותירו בנוף הארץ מוכר לכל העובר בחוצות ירושלים, יפו, תל אביב וחיפה, והוא משולב בנוף ההווה ומעניק לו נופך ייחודי.
במלאת 150 שנה לראשית ההתיישבות הטמפלרית, ייערך באוניברסיטת חיפה כנס פתוח לציבור אשר יציג את המחקרים העדכניים ביותר מתחומים שונים, כגון היסטוריה של א"י, גיאוגרפיה היסטורית, אדריכלות, חקלאות וטכנולוגיה, ובמיוחד שימור המורשת הבנויה והמוחשית של הטמפלרים.
הכנס יכלול יום הרצאות ודיונים באוניברסיטת חיפה, ויום סיור בתל אביב, והוא פתוח לציבור הרחב ללא צורך בתשלום או הרשמה מראש.
לכנס יגיעו במיוחד כמה מצאצאי משפחות הטמפלרים אשר נולדו בארץ ופעילים באגודה בגרמניה ובאוסטרליה.

הכנס יתקיים בימים 6-7 בנובמבר 2018.

האירוע מאורגן ע"י הפקולטה למדעי הרוח והספרייה באוניברסיטת חיפה, בשיתוף המועצה לשימור אתרי מורשת.

מפרסם ההודעה
איריס אגרא iris@univ.haifa.ac.il
כתובת מלאה
אוניברסיטת חיפה אודיטוריום מוזיאון הכט
מפה
שמירה ושיתוף

 

תזכורות יישלחו 10 ,5 ,2 ימים לפני האירוע וביום האירוע
השתנה בהצלחה