אירוע // סדנת מחקר לסטודנטים לתארים מתקדמים: גרמנים, יהודים, והמאה העשרים [תל אביב] 5.9.18

כתובת ההודעה: https://www.hum-il.com/message/8082422/

"Germans, Jews and The Twentieth Century": University of Sussex – Tel Aviv University Workshop for Advanced Graduate Students

סדנת מחקר לסטודנטים לתארים מתקדמים: "גרמנים, יהודים, והמאה העשרים": סדנת מחקר של אוניברסיטת סאסקס – אוניברסיטת תל אביב לסטודנטים לתארים מתקדמים

11:00-11:20 Reception

11:20-12:15 The JPress Project
Eyal Miller, The National Library of Israel
Avital Ginat, Tel Aviv University

12:15-12:30 Coffee Break

12:30-14:30 Graduate Student Workshop

Chair: David Jünger, Sussex
• Katarzyna Czerwonogóra, Tel Aviv
o “Frauenarbeit” Between Germany and Palestine: Dr. Rahel Straus as a Zionist Feminist
• Gilad Shenhav, Tel Aviv
o Between Abgrund and Tehom: Gershom Scholem andthe Question of Language
• Florian Zabransky, Sussex
o Male Jewish Sexuality and the Holocaust

Chair: Amir Teicher, Tel Aviv
• Liza Weber, Sussex
o Documenta and its Double: Germany’s Myth of Modernism and its “Degenerate” Jew (1933-1955)
• Stefan Boberg, Sussex
o The Volkskartei (People’s Card Index): Compiling Personal Data in National-Socialist Germany
• Uri Gobernik, Tel Aviv
o From Reports to Testimonies: Subjectivity and Meaning in the “Documentation of the Expulsion of the Germans from East-Central Europe”

14:30-16:00 Lunch

16:00-17:00 Visit to the Museum of The Jewish People at Beit Hatfutsot

מפרסם ההודעה

Eitan Rom, The Stephen Roth Institute for the Study of Contemporary Antisemitism and Racism Tel Aviv University [email protected] http://humanities1.tau.ac.il/roth/

כתובת מלאה
אוניברסיטת תל-אביב, בניין גילמן, חדר 497
מפה
שמירה ושיתוף

 

תזכורות יישלחו 10 ,5 ,2 ימים לפני האירוע וביום האירוע
השתנה בהצלחה