אירוע // סדנת מחקר לסטודנטים לתארים מתקדמים: גרמנים, יהודים, והמאה העשרים [תל אביב] 5.9.18

כתובת ההודעה: https://www.hum-il.com/message/8082422/

"Germans, Jews and The Twentieth Century": University of Sussex – Tel Aviv University Workshop for Advanced Graduate Students

סדנת מחקר לסטודנטים לתארים מתקדמים: "גרמנים, יהודים, והמאה העשרים": סדנת מחקר של אוניברסיטת סאסקס – אוניברסיטת תל אביב לסטודנטים לתארים מתקדמים

11:00-11:20 Reception

11:20-12:15 The JPress Project
Eyal Miller, The National Library of Israel
Avital Ginat, Tel Aviv University

12:15-12:30 Coffee Break

12:30-14:30 Graduate Student Workshop

Chair: David Jünger, Sussex
• Katarzyna Czerwonogóra, Tel Aviv
o “Frauenarbeit” Between Germany and Palestine: Dr. Rahel Straus as a Zionist Feminist
• Gilad Shenhav, Tel Aviv
o Between Abgrund and Tehom: Gershom Scholem andthe Question of Language
• Florian Zabransky, Sussex
o Male Jewish Sexuality and the Holocaust

Chair: Amir Teicher, Tel Aviv
• Liza Weber, Sussex
o Documenta and its Double: Germany’s Myth of Modernism and its “Degenerate” Jew (1933-1955)
• Stefan Boberg, Sussex
o The Volkskartei (People’s Card Index): Compiling Personal Data in National-Socialist Germany
• Uri Gobernik, Tel Aviv
o From Reports to Testimonies: Subjectivity and Meaning in the “Documentation of the Expulsion of the Germans from East-Central Europe”

14:30-16:00 Lunch

16:00-17:00 Visit to the Museum of The Jewish People at Beit Hatfutsot

מפרסם ההודעה

Eitan Rom, The Stephen Roth Institute for the Study of Contemporary Antisemitism and Racism Tel Aviv University roth@post.tau.ac.il http://humanities1.tau.ac.il/roth/

כתובת מלאה
אוניברסיטת תל-אביב, בניין גילמן, חדר 497
מפה
שמירה ושיתוף

 

תזכורות יישלחו 10 ,5 ,2 ימים לפני האירוע וביום האירוע
השתנה בהצלחה