< Global site tag (gtag.js) - Google Analytics -->

אירוע // שריינו את התאריך // יום עיון לקידום מדעי הרוח הדיגטליים והצטרפות ישראל למאגד דריה [חיפה] 7.10.18

כתובת ההודעה: https://www.hum-il.com/message/8081311/

בחודש מאי האחרון הזמין המאגד האירופי לתשתיות מחקר דיגיטלי במדעי הרוח והאומנויות (DARIAH | Digital Research Infrastructure for the Arts and Humanities) את מדינת ישראל להצטרף לשורותיו. מכתבים נשלחו לשר החינוך לראש הות״ת, ולשר המדע והמדען הראשי.
שבע עשרה המדינות החברות במאגד דריה משקיעות סכום שנתי קבוע (יחסי לתל״ג: עבור ישראל יהיה הסכום כמאה אלף יורו), שחלקו הקטן משמש כדמי מנוי במאגד, בעוד חלק הארי מושקע באופן מקומי בתשתיות למחקר דיגיטלי במדעי הרוח. בכל מדינה חברה פועל מאגד מוסדות למדעי הרוח המנהל את אופן הקצאת המשאבים ועושה זאת תוך מגע מתמיד עם הרשת האירופית, כדי לוודא שהמשאבים מושקעים על פי הסטנדרטים המקובלים, עם הטכנולוגיות המתקדמות ובפרקטיקות המומלצות ביותר. באוניברסיטת חיפה עמל צוות מיוחד על קידום הצטרפות ישראל למאגד דריה. אנו מבקשים את עזרתכם להפוך את מאמצינו למהלך משותף: הקמת מאגד לאומי לתשתיות מחקר דיגיטלי במדעי הרוח וקידום ההצטרפות למאגד האירופי.
ביום א', א' חשוון תשע"ט, 7/10/2018, נארח באוניברסיטת חיפה יום עיון בהשתתפות נציג הנהלת המאגד פרנק פישר שתכליתו להיערך לקראת הקמת מאגד דריה ישראל: מאגד לתשתיות מחקר דיגיטלי במדעי הרוח והאומנויות. אנו מזמינים אתכם לקחת חלק – בעצמכם או על ידי שליח/ה מטעמכם, ביום העיון. בתכנית פנל בו יוזמנו נציגי/ות האוניברסיטאות להציג את פעילות האוניברסיטה שלהם/ן, תכניותיה וצרכיה בתחום מדעי הרוח הדיגיטליים ותשתיות דיגיטליות למדעי הרוח, ודיון אסטרטגי לקראת הקמת המאגד.

מפרסם ההודעה
איריס אגרא iris@univ.haifa.ac.il
כתובת מלאה
אוניברסיטת חיפה, חיפה
מפה
שמירה ושיתוף

 

תזכורות יישלחו 10 ,5 ,2 ימים לפני האירוע וביום האירוע
השתנה בהצלחה