< Global site tag (gtag.js) - Google Analytics -->

אירוע // שמרו את התאריך // האקתון הכרמל הדיגיטלי [חיפה] 12-14.9.18

כתובת ההודעה: https://www.hum-il.com/message/8081112/

התכנית למדעי הרוח הדיגיטליים באוניברסיטת חיפה תקיים בין 12-14 בספטמבר 2018 את האקתון הכרמל הדיגיטלי:

אירוע חדשני לייזום, התנעה וקידום של פרוייקטים דיגיטליים לשימור, הנגשה ומחקר ממוחשב של אוצרות המורשת, התרבות, וההיסטוריה של הכרמל והמרחב החיפאי.
ההאקתון יהיה פתוח לכל

המעוניין/ת (בהרשמה מראש ועל בסיס מקום פנוי) להתנדב, להתחרות, ללמוד ולתרום ליצירת משאב תרבותי פתוח וחסר תקדים.  

אתר הכרמל הדיגיטלי, שיהווה פורטל של פרוייקטים דיגיטליים בתחום, ויכלול מפות היסטוריות, ספרייה דיגיטלית רב לשונית של מקורות שונים – ספרות, עיתונות, מכתבים ומסמכי ארכיון מכל התקופות וההיבטים בתולדות הכרמל והמרחב החיפאי.

http://lib.haifa.ac.il/internal/j3/index.php

מפרסם ההודעה
איריס אגרא iris@univ.haifa.ac.il
כתובת מלאה
אוניברסיטת חיפה, שדרות אבא חושי, חיפה, ישראל
מפה
שמירה ושיתוף

 

תזכורות יישלחו 10 ,5 ,2 ימים לפני האירוע וביום האירוע
השתנה בהצלחה