< Global site tag (gtag.js) - Google Analytics -->

אירוע // כנס: ירושלים בתקופת המקרא – רוח וחומר [ירושלים] 3.9.18

כתובת ההודעה: https://www.hum-il.com/message/8080609/

כנס ירושלים השנתי של התוכנית ללימודי ירושלים וארץ ישראל ובשיתוף תוכנית מקרא

16:45 קבלת פנים וכיבוד קל

17:00 התכנסות וברכות
פרופ’ דורון בר, נשיא מכון שכטר למדעי היהדות

17:15 מושב ראשון: חידושים במחקר ירושלים וסביבתה
ד”ר ג’ו עוזיאל, רשות העתיקות מרחב ירושלים | מבט חדש על ההתפתחות העירונית של ירושלים בתקופת הברזל לאור החפירות באזור המעיין.
פרופ’ יובל גדות, אוניברסיטת תל־אביב | עיר מקדש קטנה? ממצאים חדשים מהתקופה הפרסית וההלניסטית הקדומה ומשמעותם להבנת אופיה של העיר
שועה קיסילביץ, רשות העתיקות ואוניברסיטת תל־אביב | “המקום שבו יבחר”? על המקדש מימי הבית הראשון בתל מוצא

18:45 מושב שני: פניה השונים של ירושלים בתרבות הכתובה
ד”ר יסכה זימרן, אוניברסיטת בר־אילן ומכון שכטר | “מָה ה’ דּוֹרֵשׁ מִמְּךָ”: היחס לציון בספר מיכה
ד”ר דוד פרנקל, מכון שכטר | מזמור מ”ז כשיר ציון
ד”ר גילה וכמן, מכון שכטר והאוניברסיטה העברית | “העיר שחוברה לה” – פנים שונות לירושלים בתודעתם של חכמי המדרש

20:30 דוד המלך בזמר העברי: ערב שירה ושיח
ד”ר נעמי כהן צנטנר, מכון שכטר
המוסיקאי מישאל דיקמן

https://goo.gl/v8rFpu

מפרסם ההודעה
ד"ר עטקא ליבוביץ etka@schechter.ac.il
כתובת מלאה
מכון שכטר למדעי היהדות, רחוב אברהם גרנות 4, ירושלים
מפה
שמירה ושיתוף

 

תזכורות יישלחו 10 ,5 ,2 ימים לפני האירוע וביום האירוע
השתנה בהצלחה