< Global site tag (gtag.js) - Google Analytics -->

אירוע // שריינו את התאריך // כנס האגודה לאחריות תאגידית וקיימות בעסקים [רעננה] 4.9.18

כתובת ההודעה: https://www.hum-il.com/message/8073114/

אגודה זו, מטרתה העיקרית היא להקים מרכז תוסס לעשייה אקדמית ויישומית בתחומי האחריות התאגידית והקיימות בעסקים. מרכז זה יתבסס על מודלים אקדמיים אגודתיים ותיקים כגון זה של ה learned societies ועל בסיס זה נשלב פלטפורמות טכנולוגיות והתמחות מעשית של סטודנטים. בכוונתנו היא לבחון את שילובם של טכנולוגיות מתקדמות לא רק כפלטפורמה לשיפור ההוראה אלא גם לקידום פתרונות מעשיים במגזר העסקי (כגון ניהול נכון של מתנדבים, מעקב אחרי פרויקטים של מעורבות קהילתית ועוד) ותמיכה ביצירתה של קהילה.

אי לכך, שלוש המטרות המרכזיות של הפרויקט:

לייצר פלטפורמה ישראלית לקידום עשייה מחקרית והוראה בתחום האחריות התאגידית והקיימות ובכלל זה פרסומים והנגשה של הזדמנויות פרסום בחו"ל.
להפיץ בקרב מחזיקי עניין במגזר העסקי, במגזר השלישי ובמגזר הממשלתי את הידע העדכני ביותר הנוגע לאחריות תאגידית וקיימות בעסקים, ולעודד את המגזר העסקי להפנים ידע זה לתוך המערכות הארגוניות השונות.
לפתח ולקדם את התמחות בתחום האחריות התאגידית בקרב מנהלי העתיד, באמצעות שיפור ההכשרה לסטודנטים, ומתן הזדמנויות להתנסות מעשית בתחום האחריות התאגידית.

האגודה תהיה גוף ראשון מסוגו בנוף האקדמיה בארץ, שכן אין גוף דומה לה במהותו. האגודה תהווה בית עבור חוקרים וסטודנטים העוסקים בתחומי התוכן של אחריות התאגידית ממגוון דיסציפלינות: כלכלה ומנהל עסקים, קיימות, משפטים, סוציולוגיה, מדיניות ציבורית, ופילוסופיה. מוסדות האקדמיים אשר נציגיהם כבר נרשמו לאגודה כלולות האוניברסיטאות הבאות: תל אביב, חיפה, בר אילן, העברית, בן גוריון בנגב, הפתוחה, וכן כלולות המכללות הבאות: המרכז האקדמי למשפט ולעסקים, המכללה למנהל, המרכז הבינתחומי, מכללת כנרת, סמינר הקיבוצים ומכללת עמק יזרעאל. בנוסף, מספר חוקרים ישראלים אשר מצויים בחו"ל הצטרפו אף הם. בין המוסדות מחו"ל ניתן למצוא את Frei Universitat, University of Amsterdam ועוד.

https://publicators.com/app/dms.asp?ms_id=21343

חברי הועד המנהל המייסד של האגודה

נשיא – פרופ' אורן פרז (אוני' בר אילן), סגנית הנשיא – ד"ר אור קרסין (האוני' הפתוחה), מזכיר האגודה – ליעד אורתר (אוני' חיפה והמרכז האקדמי למשפט ולעסקים), פרופ' אפירה אילון (אוני' חיפה ומוסד שמואל נאמן מהטכניון), פרופ' גל רז (המרכז האקדמי למשפט ולעסקים) ד"ר יותם לוריא (אוני' בן גוריון בנגב), ד"ר דניאל מישורי (אוני' תל אביב), {לא נמצאות בתמונה}: ד"ר ענבל אבו (סמינר הקיבוצים) וד"ר טליה אהרוני (אוניברסיטת ת"א והמכללה למנהל).

מפרסם ההודעה
ליעד אורתר ראש המכון לאחריות תאגידית liad.ortar@gmail.com
כתובת מלאה
האוניברסיטה הפתוחה, דרך האוניברסיטה 1, רעננה
מפה
שמירה ושיתוף

 

תזכורות יישלחו 10 ,5 ,2 ימים לפני האירוע וביום האירוע
השתנה בהצלחה