< Global site tag (gtag.js) - Google Analytics -->

חדשות, שיתוף הקהילה ועוד // עצומת ועדה לאומית - אסטרטגיה לפיתוח וטיפוח לימודי מחקר

כתובת ההודעה: https://www.hum-il.com/message/8073001/

שלום לכולם
אני מצרף עצומה שלישית בנושא של קידום ועדה לאומית בנושא ואסטרטגיה לפיתוח וטיפוח לימודי מחקר.  מטרתה לקדם חשיבה מעודכנת ותמיכה משמעותית בתוכניות לימודי מחקר ברמה בינלאומית.  נוסח העצומה כאן:
אני מקווה שתחתמו על העצומה. קשה לי לראות מטרה חשובה יותר ונושא חשוב יותר מבחינת עתידה של האקדמיה הישראלית.    בעקבות העררות של רבים שמתי דגש על כך שמדובר בקידום ועדה ולא רגולטור נוסף. פורום מרכזי לחשיבה המכבד ומטפח
שונות מוסדית ודיסציפלינרית.   העצומה מופנה לכל מרכזי קבלת ההחלטות ואין העדפה להקמת הועדה הזאת במקום כזה או אחר.
למה עצומות ?  אני מחפש שפה חדשה להשפעה ולהשתתפות הקהילה האקדמית. גם אם הניסיון הזה לא יצליח הרי יש בו חשיבה חדשה וניסיון שאולי יתרום לנוסחת השתתפות מוצלחת יותר בעתיד.
מזכיר שהעצומה הראשונה (זמני שיפוט) והשניה (הכרה וטיפוח של תרומת תלמידי מחקר למענקי מחקר) פתוחים ומזמין לחתום על כל השלושה. לא חתמת, לא השתתפת: )
ערב טוב והמון תודה לכל החותמים עד כמה ומכאן ואילך
דוד
תזכורות יישלחו 10 ,5 ,2 ימים לפני האירוע וביום האירוע
השתנה בהצלחה