< Global site tag (gtag.js) - Google Analytics -->

חדשות, שיתוף הקהילה ועוד // פניה: פרשת ילדי ישראל הנעדרים - קריאה לתמיכה בקובץ מאמרים

כתובת ההודעה: https://www.hum-il.com/message/8070903/

שלום לכולם, אנו קוראים לתמיכתכם בפרסומו של קובץ מאמרים חלוצי בנושא פרשת ילדי ישראל הנעדרים להלן הלינק להדסטארט https://headstart.co.il/project/44129
נודה לכל תרומה פרופ' טובה גמליאל
מקצת מהשאלות בהן עוסקים המחקרים בספר: מדוע מרבית הילדים החטופים שייכים ליוצאי תימן? מהם התחנות במסלול העברת הילדים מזרועות אימם הביולוגית ועד לזרועות האם המאמצת? מה האמת והשקר באשר לרב עוזי משולם? במה דומה חטיפת ילדים יהודיים לחטיפת ילדי אבוריג'ינים באוסטרליה? כיצד מחו יוצאי תימן בתחילת שנות החמישים? מהי תרומתה של התקשורת הישראלית להשתקת הפרשה? מה בין "הפרשה" להפקעת הורות כיום בישראל? כיצד תרמה הפרשה לדימוי הסטריאוטיפי של "התימנים"?
תזכורות יישלחו 10 ,5 ,2 ימים לפני האירוע וביום האירוע
השתנה בהצלחה