< Global site tag (gtag.js) - Google Analytics -->

אירוע // השקת ספר: גיור ישראלי - חזון. הישגים. כישלונות (נתנאל פישר) [ירושלים] 9.7.18

כתובת ההודעה: https://www.hum-il.com/message/8070703/

המכון הישראלי לדמוקרטיה

15:30 | התכנסות

16:00 | מה מונח על הכף? – ידידיה שטרן, סגן נשיא במכון הישראלי לדמוקרטיה

16:10 |

הגיור בישראל בהווה – ד"ר נתנאל פישר
הגיור בישראל בעתיד – שר המשפטים לשעבר, עו"ד משה נסים

16:30 | דיון בהצעה לרפורמה בגיור שנוסחה ע"י עו"ד משה נסים
מנחה: ד"ר שוקי פרידמן מנהל המרכז ללאום, דת ומדינה

משתתפים:
ח"כ עליזה לביא, יש עתיד
הרב אבי גיסר
ד"ר הדר ליפשיץ
ד"ר יזהר הס
הרב ד"ר שאול פרבר

18:00 | הפסקה

18:15 | חזונות שונים לגיור
מנחה: ד"ר שוקי פרידמן מנהל המרכז ללאום, דת ומדינה

משתתפים:
ד"ר יוסי ביילין
הרבה ד"ר דיאנה וילה
הרב אליהו בירנבוים
הרבנית טו"ר רבקה לוביץ
הרב מנחם ולדמן

https://www.idi.org.il/events/24054

מפרסם ההודעה
נתנאל פישר fishernetanel@gmail.com
כתובת מלאה
המכון הישראלי לדמוקרטיה, פינסקר 4, ירושלים
מפה
שמירה ושיתוף

 

תזכורות יישלחו 10 ,5 ,2 ימים לפני האירוע וביום האירוע
השתנה בהצלחה