< Global site tag (gtag.js) - Google Analytics -->

אירוע // מפגש: לפרוץ את גבולות האקדמיה - קשרים בין מחקר, מדיניות ופרקטיקה (אליזבת גרנט) [ירושלים 19.7.18] דדליין להרשמה=2.7.18

Message URL: https://www.hum-il.com/message/8062602/

לפרוץ את גבולות האקדמיה – קשרים בין מחקר, מדיניות ופרקטיקה
הזמנה למפגש למידה עם פרופ’ אליזבת גרנט מאוניברסיטת ג’ורג’ וושינגטון

ביום חמישי 19.7.2018 בשעות 9:00 – 11:30
בבית האקדמיה הלאומית למדעים, רח’ ז’בוטינסקי 43 ירושלים

היזמה למחקר יישומי בחינוך שמחה להזמינכם –
פוסט־דוקטורנטים העוסקים בנושאים בעלי פוטנציאל להשפעה על מערכת החינוך בישראל – למפגש בנושא קידום השותפות בין חוקרים לבין מקבלי החלטות במשרד החינוך ואנשי חינוך בשדה.
במפגש נארח את פרופ’ אליזבת גרנט (Prof. Elizabeth Grant) וחוקרים נוספים מאוניברסיטת ג’ורג’ וושינגטון. פרופ’ גרנט עומדת בראש תכנית ייחודית המכשירה חוקרי חינוך לתפקידים בכירים בתחומי עיצוב והטמעה של מדיניות. בתוכנית מושם דגש על הדרכים להנגשה של מחקר והפיכתו לרלוונטי למקבלי החלטות ואנשי חינוך בשדה.

המעוניינים להשתתף במפגש מתבקשים לאשר הגעתם עד ה- 2.7.2018
באמצעות דוא”ל: Ayala.education@academy.ac.il
לקראת המפגש נשלח חומרי רקע בצירוף שמות המשתתפים ותחומי המחקר שלהם.
אנא שלחו לנו, בעברית ובאנגלית, את שמכם, נושא עבודת המחקר שלכם, מוסד הלימודים שאליו אתם משתייכים והחוגים שבהם למדתם.

המפגש ייערך בשותפות עם לשכת המדען הראשי במשרד החינוך.

לשאלות ולפרטים נוספים:
היזמה למחקר יישומי בחינוך, האקדמיה הלאומית הישראלית למדעים
טלפון: 6221582-02

http://education.academy.ac.il/

לפרוץ את גבולות האקדמיה – קשרים בין מחקר, מדיניות ופרקטיקה

Message publisher
אילה ולודבסקי - יובל ניו מדיה והנגשת תוכן היזמה למחקר יישומי בחינוך | האקדמיה הלאומית הישראלית למדעים טל. 02-6221582 פקס. 02-6240814 ת.ד. 4040, ירושלים 9104001 דוא"ל ayala.education@academy.ac.il
Full address
ז'בוטינסקי 43, ירושלים
Map
Sharing and Saving

 

You will get reminders 10 ,5 ,2 days before the event
Event successfully added