< Global site tag (gtag.js) - Google Analytics -->

אירוע // ערב עיון: קולות של גבריות עכשווית בישראל [רעננה] 27.6.18

כתובת ההודעה: https://www.hum-il.com/message/8062502/

ביום רביעי הקרוב, 27.6.18, 17:00-19:30, תערוך קהילת מגדר של האגודה הסוציולוגית את המושב המסכם לשנת פעילות זו.
המושב קולות של גבריות עכשווית בישראל יידון במאמרה זוכה פרס האגודה הסוציולוגית של ד"ר דפנה הירש "מי גבר? תיאוריות של גבריות במבט ביקורתי".
דוברות:
ד"ר אפרת קנול, אוניברסיטת בר אילן: אבהות הגמונית או הביטוס אבהי? בחינת אבהות וגבריות ישראלית בעקבות דפנה הירש
ד"ר אורית ברשטלינג, בית הספר לעבודה סוציאלית באוניברסיטאות חיפה ותל אביב: "עוד כישור בארסנל שלך" – יחסי אם בן כמשאב לבניה של גבריות
גב' אינשיראח חורי, אוניברסיטת בר אילן: גברים פלסטיניים שוויוניים בין התנגדות להתמקחות
גב' מיכל זאבי, אוניברסיטת תל אביב: "כדי לקדם פמיניזם ושיוויון מגדרי אנחנו צריכים ערבות הדדית וסולידריות" – על פעילותם האקטיביסטית של גברים במרחב הפמיניסטי בישראל

מגיבה: ד"ר דפנה הירש.

למאמר הקליקו כאן

מפרסם ההודעה
יעל בר צדק yael.btzedek@gmail.com
כתובת מלאה
האוניברסיטה הפתוחה, דרך האוניברסיטה 1, רעננה, אולם קנבר
מפה
שמירה ושיתוף

 

תזכורות יישלחו 10 ,5 ,2 ימים לפני האירוע וביום האירוע
השתנה בהצלחה