< Global site tag (gtag.js) - Google Analytics -->

אירוע // ערב עיון: פטירה, היעלמות מקרית או חטיפה ממסדית? הצגת מחקר על פרשת ילדי ישראל הנעדרים (נתן שיפריס) [ירושלים] 25.6.18

כתובת ההודעה: https://www.hum-il.com/message/8062102/

17:30 – התכנסות
18:00 – דברי ברכה
מר הרצל מקוב, מנהל מרכז מורשת בגין
גב' גילה גמליאל, השרה לשוויון חברתי
הנחייה: עו"ד נסים עוג'ר
18:15 – הצגת המחקר
ד"ר נתן שיפריס, אוניברסיטת חיפה
19:00 – חוקרים מגיבים (א')
ד"ר מאיר בוזגלו, האוניברסיטה העברית בירושלים
פרופ' דוד לוי-פאור, האוניברסיטה העברית בירושלים
19:30 – הפסקה
19:45 – חוקרים מגיבים (ב')
פרופ' בועז סנג'רו, המרכז האקדמי למשפט ולעסקים ברמת-גן
פרופ' אמנון רז-קרקוצקין, אוניברסיטת בן-גוריון
20:15 – ח"כים מגיבים
גב' נאוה בוקר, סגנית יו"ר הכנסת
פרופ' יוסי יונה
20:45 – דברי סיכום
ד"ר מיכאל מירו, מכללות עמק יזרעאל והרצוג

נדרשת הרשמה מראש, בטל': 02-5652020.

מפרסם ההודעה
נתן שיפריס nathan.shifriss@mail.huji.ac.il
כתובת מלאה
מרכז מורשת בגין, רח׳ ש. א. נכון 6, ירושלים; באודיטוריום
מפה
שמירה ושיתוף

 

תזכורות יישלחו 10 ,5 ,2 ימים לפני האירוע וביום האירוע
השתנה בהצלחה