< Global site tag (gtag.js) - Google Analytics -->

אירוע // כנס: שחרור אסירים: 'צדק מאחה' לקראת השתלבות מחדש [רמת גן] 26.6.18

כתובת ההודעה: https://www.hum-il.com/message/8061601/

אסיר המשתחרר לאחר תקופת כליאה זקוק לקשר עם אנשים קרובים שיסייעו בצעדיו הראשונים "בחוץ". הכנס מבקש להציג את האתגר, בעיקר בכל הקשור למשפחת האסיר והיחסים עמו. כן יש אסירים המבקשים לפגוש את נפגעי העבירה שביצעו, כדי לנסות ליישב את האירוע הקשה עמם. גם הנסיון ליישב את היחסים עם המשפחה וגם עם נפגעי העבירה יתבצע באמצעות היוועדות 'צדק מאחה' שבבסיס הכנס.

בכנס ישתתפו פרופ. נתי רונאל ופרופ. אורי תימור מהמחלקה לקרימינולוגיה, אוניברסיטת בר אילן, ופרופ. אורי ינאי מבית הספר לעבודה סוציאלית באוניברסיטה העברית בירושלים. ירצו ויתדיינו: ד"ר דניאלה ביניש, מנהלת תוכניות משפט וקהילה ג'וינט – אשלים
כב' השופטת זיוה הדסי הרמן, נשיאת בתי משפט השלום במחוז תל אביב (בדימוס)
ממונה על ועדות שחרורים. עו"ד ד"ר נתנאל דגן – יועץ משפטי, ביהמ"ש העליון, ד"ר רותם אפודי – נציגת הרשות לשיקום האסיר, גב' ליאור גול – נציגת שירות המבחן למבוגרים
ונציג שירות בתי הסוהר. לאחר ההרצאה והפאנל יתקיים דיון בהשתתפות הקהל.

תכנית הכנס

מפרסם ההודעה
דליה טאובר dalia.tauber@gmail.com
כתובת מלאה
אוניברסיטת בר אילן, בנין מקסיקו, קומה ג', חדר הישיבות (320) של הפקולטה למדעי החברה
מפה
שמירה ושיתוף

 

תזכורות יישלחו 10 ,5 ,2 ימים לפני האירוע וביום האירוע
השתנה בהצלחה