אירוע // כנס: הגדרת היום בעת העתיקה ובימי הביניים [ירושלים] 10-11.6.18

כתובת ההודעה: https://www.hum-il.com/message/8052829/

The Day Unit in Antiquity and the Middle Ages

You are invited to attend the conference on “The Day Unit in Antiquity and the Middle Ages”, which will take place at the Israel Institute of Advanced Studies, Giv’at Ram Campus, Jerusalem, on 10-11 June. Entrance is free but please register in the link below.

Conference Website Address: http://www.as.huji.ac.il/content/day-unit-antiquity-and-middle-ages-1

link for registration:http://www.as.huji.ac.il/content/registration-day-unit-antiquity-and-middle-ages#overlay-context=content/day-unit-antiquity-and-middle-ages-1

IMPORTANT: another conference on similar themes will be held later that week in the same venue. It is called “In Time: Astronomy and Calendars in the ANE”. The link for that conference is:

http://ias.huji.ac.il/content/time-astronomy-and-calendars-ancient-near-east?_ga=2.145310900.1287527736.1527085515-1778032548.1512571300#overlay-context=conferences

The Day Unit in Antiquity and the Middle Ages

Sunday: June 10, 2018

9:15 Registration

9:45-10:00 Greetings:

  • Michal Linial, Director, Israel Institute of Advanced Studies
  • Sacha Stern, University College London and Israel Institute of Advanced Studies

DAY I – EARLY ANTIQUITY

Chair: Jonathan Ben-Dov (University of Haifa and Israel Institute of Advanced Studies)

10:00 John Steele (Brown University)

Seasonal hours in Babylonia

10:45 Mathieu Ossendrijver (Humboldt University)

The introduction of the 19-year intercalation cycle revisited

11:30 Gerd Grasshoff (Humboldt-Universität, Berlin)

The hour as divine sign: ancient sundials for reading time

12:15-13:30 Break

Chair: Dan’el Kahn (University of Haifa)

13:30 Rita Gautschy (University of Basel)

The daily schedule of workmen in 2nd-millennium Egypt

14:15 Sarah Symons (McMaster University)

Lost hours: an ancient Egyptian sundial in Gezer

15:00-15:20 Break

Chair: Orna Harari (Tel Aviv University)

15:20 Ido Yavetz (Tel Aviv University)

Possible inferences on the state of 4th-century BCE Greek astronomy from the design of the Oropos sundial

16:05 Barbara Sattler (University of St. Andrews and Israel Institute of Advanced Studies)

Duration versus point in time. The conceptual complexity of the notion of hour in early Greek thought

Reception

Monday: June 11, 2018. DAY II – LATE ANTIQUITY AND THE MIDDLE AGES

Chair: Guy Stroumsa (Hebrew University of Jerusalem, Oxford University)

10:00 Anja Wolkenhauer (Universität Tübingen)

Divisio diei: the hour in Latin letters, 100 BCE-500 CE

10:45 Sofie Remijsen (University of Amsterdam)

The situational significance of hours. The social contexts of hour notations in Greek papyri

11:30 Francois de Blois (University College London)

“Nights past, nights remaining”: towards a typology of timekeeping

12:15-13:30 Break

Chair: Steven Fine (Yeshiva University)

13:30 Sacha Stern (University College London and Israel Institute of Advanced Studies)

The hours in early rabbinic literature: from natural time-marking to arithmetic sequence

14:15 Sarit Kattan Gribetz (Fordham University and Israel Institute of Advanced Studies)

God's daily hours in rabbinic sources

15:00 Jonathan Ben-Dov (University of Haifa and Israel Institute of Advanced Studies)

The length of daylight in the Book of Enoch and Ethiopic astronomy

15:45-16:05 Break

Chair: Sacha Stern (University College London and Israel Institute of Advanced Studies)

16:05 Tzvi Langermann (Bar-Ilan University and Israel Institute of Advanced Studies)

The devotional day of the pious Jew in the writings of some medieval authorities

16:50 Israel Yuval (Hebrew University and Israel Institute of Advanced Studies)

“This night is all matza": the division of the Passover night among Jews and Christians

מפרסם ההודעה
מערכת רמה - רשת מדעי הרוח והחברה info@hum-il.com *** רמה אינה קשורה להודעה זו ואין בידיה מידע נוסף. לכל שאלה הנוגעת להודעה ולפרטי התקשרות יש להקליק על הקישור המפנה אל האתר הרלוונטי.
כתובת מלאה
המכון ללימודים מתקדמים, ירושלים, קמפוס גבעת רם, האוניברסיטה העברית
מפה
שמירה ושיתוף

 

תזכורות יישלחו 10 ,5 ,2 ימים לפני האירוע וביום האירוע
השתנה בהצלחה