< Global site tag (gtag.js) - Google Analytics -->

אירוע // כנס: מי צריך ארכיונים – ולמה הם חייבים להיות פתוחים? [תל אביב] 5.6.18

כתובת ההודעה: https://www.hum-il.com/message/8051712/

למעלה מ-95% מהחומר הארכיוני בארכיון המדינה ובארכיון צה"ל ומערכת הביטחון אינו פתוח לעיון הציבור. ארכיונים ממשלתיים נוספים ומסמכים ארכיוניים חשובים אף אינם נגישים כלל – לא לחוקרות ולחוקרים, לא לפעילות ולפעילים חברתיים, לא לתלמידות ולתלמידים, לעתונאיות ועתונאים, או לסתם אזרחיות ואזרחים, שרוצים לברר מה התרחש כאן בעבר, מה קורה עכשיו, ומה אפשר לעשות.

בחודשים האחרונים צומצמה עוד יותר החשיפה המוגבלת של מסמכים לעיון. כאשר לא חושפים מסמכים, הארכיונים הממשלתיים אינם ממלאים את ייעודם: לאפשר גישה לתיעוד שהוא רכושו של הציבור. זהו מצב בלתי-נסבל במדינה דמוקרטית.

מה לא נחשף? למה לא חושפים את התיעוד? כיצד נפגע מכך הציבור, ומדוע התיעוד חייב להיות פתוח? בכנס יסבירו דוברות ודוברים ממגוון תחומים, כיצד העדר חשיפה פוגע בעבודת/ם: במאבקים חברתיים, בבירור עוולות המדינה, בעבודה מחקרית, עתונאית וקולנועית.

בכנס תוצג גם טיוטת מסמך סדר יום ציבורי לטיפול במשבר החשיפה בארכיונים הממשלתיים.
הכנס יתקיים ביום ג', 5 ביוני 2018, באוניברסיטת תל אביב, בניין גילמן, אולם 144. הכניסה חופשית. להבטחת מקום, הרשמו כאן: http://goo.gl/dMLVWW

סדר-היום
15:45-16:00 התכנסות
16:00-16:15 דברי פתיחה: יו"ר החברה ההיסטורית הישראלית, פרופ' מירי אליאב-פלדון
16:15-16:30 למה אנחנו כאן? פרופ' גדי אלגזי, החוג להיסטוריה, אוניברסיטת תל-אביב
16:30-17:45 ארכיון ומחקר
• העבודה על תיעוד ארכיוני בפרשת קו 300: גידי וייץ, עתונאי, 'הארץ'
• סוגיית הפרטיות בסוגיית בחשיפת חומרי הארכיון של רשויות מקומיות, מיכל הנקין, מנהלת ארכיון חיפה
• מחקר מבוסס ארכיון בעידן הדיגיטלי: הילה שלם בהר"ד, דוקטורנטית להיסטוריה במכון ליהדות זמננו, האוניברסיטה העברית בירושלים
17:45-18:00 הפסקה
18:00-18:15 סדר-יום ציבורי לחשיפה בארכיונים הממשלתיים: ד"ר נעם הופשטטר, מכון עקבות
18:15-19:45 ארכיון וחברה
• צנזורה, ביורוקרטיה ודיגיטציה בהכנת הסדרה 'סאלח, פה זה ארץ ישראל': רנן יזרסקי, מצוות התחקיר של הסדרה, המחלקה לפוליטיקה וממשל, אוניברסיטת בן-גוריון
• הארכיון בפרשת ילדי תימן, מזרח ובלקן: מקור אובייקטיבי או כלי לעיצוב דעת קהל?: נעמה קטיעי, עמותת עמר"ם, חוקרת השיח סביב הפרשה
• קשרי ישראל והדיקטטורות באמריקה הלטינית: לילי טראובמן, חברת קבוצת הפעולה בעניין
• שטח צבאי סגור: חסיון התיעוד של היחס כלפי המיעוט הערבי בתקופת הממשל הצבאי: אדם רז, היסטוריון, קרן ברל כצנלסון
19:45-20:00 סיכום הכנס

הרשמה לכנס: http://goo.gl/dMLVWW

שותפים: ארגון העיתונאים בישראל, האגודה לזכויות האזרח בישראל, האיגוד הישראלי לארכיונאות ולמידע, החברה ההיסטורית הישראלית, הסדנה להיסטוריה חברתית, התנועה לחופש המידע, מכון ברג למשפט והיסטוריה באוניברסיטת תל-אביב, עקבות: המכון לחקר הסכסוך הישראלי-פלסטיני, פורום היוצרים הדוקומנטריים

https://www.facebook.com/events/1044904952338431/

מפרסם ההודעה
דודו אמיתי יו"ר האיגוד הישראלי לארכיונאות ולמידע chairperson.aia@gmail.com 052-4475458
כתובת מלאה
אוניברסיטת תל אביב בניין גילמן, חדר 144
מפה
שמירה ושיתוף

 

תזכורות יישלחו 10 ,5 ,2 ימים לפני האירוע וביום האירוע
השתנה בהצלחה