< Global site tag (gtag.js) - Google Analytics -->

אירוע // כנס: "פרומט יקירתי!": מכתבים ומתכתבים כמקור היסטורי [רמת גן] 6.6.18

Message URL: https://www.hum-il.com/message/8051116/

הפקולטה למדעי היהדות
המחלקה לתולדות ישראל ויהדות זמננו ע”ש קושיצקי
הקתדרה ע”ש בראון לתולדות היהודים בגרמניה

“פרומט יקירתי!”:
מכתבים ומתכתבים כמקור היסטורי
יום רביעי, ה-6 ביוני 2018, כ”ג בסיון תשע”ח
בבניין יהדות 410, קומה 3, חדר 311

11:30-11:00 התכנסות ודברי פתיחה
פרופ’ שמואל פיינר (אוניברסיטת בר-אילן, ראש הקתדרה)

13:30-11:30 – מושב ראשון
יו”ר: ד”ר דברה קפלן (אוניברסיטת בר-אילן)
ד”ר מיכה פרי (אוניברסיטת חיפה): ‘נומיתי לשליח… כחשק הלבן’: מכתבים באשכנז בימי הביניים, סכנות וסיכויים
ד”ר קלאודיה רוזנצוייג-קופפר (אוניברסיטת בר-אילן): מכתביו ביידיש של Leone Soave מהארכיון העירוני של ורונה (מהמאה ה-16)
ד”ר יהושע טפליצקי (אוניברסיטת סטוני ברוק): מכתבים ויצירת רפובליקה ספרותית רבנית

16:30-14:30 – מושב שני
יו”ר: ד”ר זוהר מאור (אוניברסיטת בר-אילן)
ד”ר נטלי ניימרק-גולדברג (אוניברסיטת בר-אילן ומכון ליאו בק ירושלים): לא לעיניך בלבד: מכתבי המסע של ברטה פפנהיים
פרופ’ גלילי שחר (אוניברסיטת תל-אביב ומכון מינרבה): המכתב, הבקבוק והעד (על המכתב של פאול צלאן)
ד”ר שטפן ליט (הספרייה הלאומית): בין תקשורת להגות: מכתבים בהיסטוריה התרבותית של המאה ה-20 (התכתבויות באוספי הספרייה הלאומית)

https://drive.google.com/open?id=1cbI9YSSP1Telq1q0_f34jJ2svhhMc-_h

Message publisher
ד"ר נעמה יגר מרכזת הקתדרה ע"ש בראון לתולדות היהודים בגרמניה naama.jager@biu.ac.il
Full address
אוניברסיטת בר-אילן, בניין יהדות 410, קומה 3, חדר 311
Map
Sharing and Saving

 

You will get reminders 10 ,5 ,2 days before the event
Event successfully added