< Global site tag (gtag.js) - Google Analytics -->

אירוע // הרצאה וחלוקת פרס. הרצאה: המדבר והאי כמרחבים סמליים: נוף, זהות וזיכרון בתרבות הישראלית (יעל זרובבל), פרס: נושאים, נותנים ומבצעים זהויות מרוקאיות: בני הדור השני והשלישי של מהגרים יהודים מרוקאים לצרפת וישראל (יונס אבידור) [שדה בוקר] 15.5.18

כתובת ההודעה: https://www.hum-il.com/message/8051115/

הקתדרה לעתודה מדעית בחקר החברה בישראל ע"ש מיכאל פייגה
ההרצאה השנתית ע"ש ד"ר מיכאל פייגה:
פרופ' יעל זרובבל, המרכז לחקר החברה היהודית, אוניברסיטת ראטגרס, ארה"ב
"המדבר והאי כמרחבים סמליים: נוף, זהות וזיכרון בתרבות הישראלית"
הפרס ע"ש ד"ר מיכאל פייגה יוענק השנה ל –
מר יונס (יונה) אבידור, אוניברסיטת בן-גוריון בנגב
"נושאים, נותנים ומבצעים זהויות מרוקאיות: בני הדור השני והשלישי של מהגרים יהודים מרוקאים לצרפת וישראל"

מפרסם ההודעה
רויטל עטר כלפון ראש לשכת מנהלת מכון בן-גוריון לחקר ישראל והציונות bgi@bgu.ac.il טלפון: 08-6596936 | פקס: 08-6596939
כתובת מלאה
אוניברסיטת בן-גוריון בנגב, קריית ההדרכה בשדה בוקר, מדרשת בן-גוריון אולם אוונס, המכונים לחקר המדבר
מפה
שמירה ושיתוף

 

תזכורות יישלחו 10 ,5 ,2 ימים לפני האירוע וביום האירוע
השתנה בהצלחה