< Global site tag (gtag.js) - Google Analytics -->

אירוע // כנס אגודת חוקרי צבא חברה בישראל בנושא תפקיד האגודה ותפקיד חבריה [תל אביב] 17.5.18

כתובת ההודעה: https://www.hum-il.com/message/8050814/

שלום רב,
בשנים האחרונות התרחשו תהליכים המעלים שאלות הנוגעות למעמדה של האקדמיה ולתפקידן של אגודות פרופסיונליות, בכלל, ולזהותם ולאחריותם של חוקרי צבא-חברה, בפרט.
על רקע זה, אגודת חוקרי צבא-חברה בישראל מתכבדת להזמין את חברי האגודה וכלל הציבור לדיון ציבורי מיוחד על תפקידה ותפקיד חבריה.

הדיון יתקיים ב–17 במאי 2018 בין השעות 17:00-19:00 בבית הפלמ"ח (כיתת אלון) רחוב חיים לבנון 10 בתל-אביב.

בתכנית:
16:45-17:00 התכנסות וכיבוד קל.
17:00-18:00 הצגת עמדות על ידי הדוברים:
פרופ' אורנה ששון-לוי
ד"ר רפי שובלי
פרופ' יגיל לוי
18:00-19:00 דיון בין משתתפי הכנס.

ההשתתפות חופשית וללא עלות, מצפים לראותכם,

איתמר ריקובר

http://www.civil-military-studies.org.il/
https://www.facebook.com/CivilMilitaryRelationsIsrael/

מפרסם ההודעה
איתמר ריקובר אוניברסיטת בר אילן itamar.rickover@gmail.com
כתובת מלאה
תל-אביב. בבית הפלמ"ח (כיתת אלון) רחוב חיים לבנון 10 בתל-אביב.
מפה
שמירה ושיתוף

 

תזכורות יישלחו 10 ,5 ,2 ימים לפני האירוע וביום האירוע
השתנה בהצלחה