אירוע // כנס: היכולת לרכוש דיור בישראל: ממצאים ישומיים חדשים [תל אביב] 4.6.18

כתובת ההודעה: https://www.hum-il.com/message/8050810/

Housing Affordability in Israel: New Applied Evidence

Alrov Institute of Real Estate Research, Coller School of Management, Tel Aviv University and Bank of Israel, Research Department

Monday, June 4th, 2018 | Coller School of management| Tel Aviv University

Monday, June 4, 2018
8:30 A.M. Continental Breakfast

9:00 A.M. Welcoming Remarks
Moshe Zviran, Dean of the Coller School of Management, Tel Aviv Uiversity

9:15 A.M. Session One

Chair: TBD

The Effect of LTV-based Risk Weights on House Prices: Evidence from an Israeli Macroprudential Policy, Nitzan Tzur-Ilan, Research Department, Bank of Israel

Can't Get There From Here: Affordability Distance to a Superstar City, Stuart Gabriel, UCLA

Did the FHA’s Cut in Its Mortgage Insurance Premium Help First-Time Buyers?, Stephen Oliner, AEI; UCLA Ziman Center

10:45 A.M. Coffee Break

11:15 AM. Session Two

Chair: Miki Kahan (Bank of Israel, Research Department)
Housing Affordability and Inequality: A Consumption-Adjusted Approach, Danny Ben-Shahar, Tel Aviv University
Restrictions on Foreign Investment in Residential Real Estate: The Effect of Foreign Buyer’s Taxes, Tsur Somerville, UBC Centre for Urban Economics and Real Estate, University of British Columbia.

Recovery Rates in the Israeli Corporate Bond Market with a perspective of the Construction Sector, Ana Sasi-Brodesky, Research Department, Bank of Israel

12:45 P.M. Lunch

1:45 P.M. Keynote Presentation
Government Policy on Housing (TBD)

2:45 P.M. Panel: Housing Affordability: Trends and Solutions
Moderator: Michel Strawczynski, Head of the Research Department, Bank of Israel
Participants:
Manuel Trachtenberg, Former Member of the Knesset, Tel Aviv University
Yoel Nave, Chief Economist, Ministry of Finance
Sigi Eitan, General Manager of Property & Building Corp.
Zvi Eckstein, Interdisciplinary Center, Hertzlia.
Stuart Gabriel, UCLA

http://alrov.tau.ac.il/?tribe_events=2017-conference-on-housing-affordability-3

מפרסם ההודעה
מערכת רמה - רשת מדעי הרוח והחברה info@hum-il.com *** רמה אינה קשורה להודעה זו ואין בידיה מידע נוסף. לכל שאלה הנוגעת להודעה ולפרטי התקשרות יש להקליק על הקישור המפנה אל האתר הרלוונטי.
כתובת מלאה
אוניברסיטת תל אביב, הפקולטה לניהול ע"ש קולר בניין רקנאטי
מפה
שמירה ושיתוף

 

תזכורות יישלחו 10 ,5 ,2 ימים לפני האירוע וביום האירוע
השתנה בהצלחה