< Global site tag (gtag.js) - Google Analytics -->

אירוע // כנס המעברות הראשון: מציאות, דימוי וזיכרון, במלאות 70 שנה למדינה [ירושלים] 24.5.18

Message URL: https://www.hum-il.com/message/8050707/

כנס המעברות הראשון
מציאות, דימוי וזיכרון
במלאות 70 שנה למדינה

יום חמישי, י’ בסיוון תשע”ח, 24.5.2018,
18:00-10:00
צריף הנשיא, יד יצחק בן-צבי, רח’ אבן גבירול 14, ירושלים

10.00
ברכות:
יעקב יניב, מנכ”ל יד יצחק בן צבי
אבי כהן, מנכ”ל המשרד לשיויון חברתי
עמרי שלמון, מנכ”ל המועצה לשימור אתרי מורשת בישראל

10.15 מושב ראשון
רב שיח: העלייה הגדולה, המחנות והמעברות- מצב המחקר ומבט לעתיד
יו”ר: פרופ’ דליה עופר האוניברסיטה העברית בירושלים
פרופ’ אסתר מאיר-גליצנשטיין , אוניברסיטת בן גוריון
פרופ’ ירון צור, אוניברסיטת תל אביב
ד”ר צבי צמרת, מכללת שערי מדע ומשפט ומכללת הרצוג
ד”ר מרים קצ’נסקי, מכון לבון

12.00
הפסקה

12.15
מושב שני
חיי יום יום במעברות העולים
יו”ר: ד”ר אמנון רמון, יד יצחק בן צבי
ד”ר עמוס נוי , מרכז דעת המקום ,האוניברסיטה העברית ירושלים
שולחן הפוך :משיר קודש בעיראק לשיר מחאה בישראל
אלדד ברין, אוניברסיטת חיפה
האליטיסטית, הפוליטית והלא-ממומשת: על שלוש מעברות לא-ידועות בירושלים
הילה בהר”ד, האוניברסיטה העברית בירושלים
“היתוך בחום נמוך”: יחסים בין- עדתיים בקרב עולים במעברות

13:30
הפסקת צהריים

14:30
מושב שלישי
מחזירים את המעברה לתודעה: הצגת יוזמות ופרויקטים
יו”ר: פרופ’ אלון קדיש , יד יצחק בן צבי והאוניברסיטה העברית ירושלים
ד”ר בועז לב טוב, המכללה האקדמית בית ברל
פרויקט המכללות: זיכרונות מהמעברות ל”טראסה” (TARASA)
אורית אנגלברג, אורית אנגלברג-ברעם, אוצרת ראשית פרוייקט מוזאוני המייסדים,
המועצה לשימור אתרי מורשת בישראל

“פסיעות אחדות מן המדבר”: בתי המייסדים בעיירות הפיתוח
ד”ר לביא שי, יד יצחק בן צבי
תיעוד המעברות ביד יצחק בן-צבי במסגרת “ישראל נגלית לעין”
הילה בהר”ד ואריק ברנשטיין, “עלמה הפקות” –
סדרת הטלוויזיה התיעודית על מעברות העולים
16:00
הפסקה

16:30
מושב רביעי
השקת הספר “החיים באוהל”, מאת ברוך מאירי ובאיוריו של יצחק חייק
יו”ר: פרופ’ אסתר מאיר-גליצנשטיין , אוניברסיטת בן גוריון
הסופר אלי עמיר
הסופר והעיתונאי ברוך מאירי
האמן יצחק חייק

Message publisher
שרי קרן אלמוג המכון לחקר ארץ ישראל ויישובה machonei@ybz.org.il 02-5398855
Full address
יד בן צבי, אברבנאל 14, ירושלים
Map
Sharing and Saving

 

You will get reminders 10 ,5 ,2 days before the event
Event successfully added