< Global site tag (gtag.js) - Google Analytics -->

אירוע // שריינו את התאריך // כנס מידע, חברה ותעשיה 2018 - לכבוד פרישתה של ד"ר סילביה שנקולבסקי לגמלאות [רמת גן] 13.6.18

כתובת ההודעה: https://www.hum-il.com/message/8042709/

הפקולטה למדעי הרוח

המחלקה למדע המידע
כנס מידע, חברה ותעשיה 2018

יום רביעי ה 13 ליוני אולם בק

כנס לכבוד פרישתה של ד"ר סילביה שנקולבסקי לגמלאות

10.00-09.30 התכנסות והרשמה
10.30-10.00 דברי פתיחה וברכה
פרופ' נועה אהרוני ראשת המחלקה ללימודי מידע
פרופ' שפרה ברוכסון ארביב- מארגנת הכנס
ד"ר סילביה שנקולבסקי

10.30- מושב ראשון
יו"ר –ד"ר גילה פריבור
מדע המידע: היבטים ניהוליים, אתיים ופסיכולוגיים – בתעשייה, במגזר הפרטי ובמרחב הציבורי

11.00-10.30 מרכז מידע בתעשייה- מאפיינים ואתגרים
ד"ר אולגה גולדין – מנהלת מערך הספריות, אוניברסיטת בר אילן

11.25-11.00 חוק ,אינפואתיקה והמידען במגזר הפרטי
פרופ' שפרה ברוכסון ארביב – המחלקה למדע המידע, אוניברסיטת בר אילן

11.45-11.25 המחיר הקוגניטיבי של שדרוגים
ד"ר עופר ברגמן – המחלקה למדע המידע, אוניברסיטת בר אילן

11.55-11.45 שאלות

12.15-11.55- הפסקה וכיבוד

12.15- מושב שני
יו"ר – ד"ר גני ברונשטיין
מדע המידע בשרות מדעי היהדות ומערכות החינוך הישראלי

12.35-12.15 דילמות ערכיות של מורים בהנגשת ספרי הקריאה לתלמידים בבית הספר היסודי במגזר הממלכתי דתי
ד"ר סיגל חסון – המחלקה למדע המידע, אוניברסיטת בר אילן

13.05-12.35 אתרי שו"ת ברשת כבבואה של החברה הדתית-לאומית
ד"ר דן בוכניק ואפרים מרגלית – המחלקה למדע המידע, אוניברסיטת בר אילן

13.25-13.05 בניית רשת חברתית חוצת-דורות עבור חכמי עם ישראל
ד"ר מעיין ז'יטומירסקי-גפת וד"ר גילה פריבור – המחלקה למדע המידע, אוניברסיטת בר אילן
13.35-13.25 שאלות

דברי סיכום-פרופ' שפרה ברוכסון ארביב

:נא אשרו השתתפותכם בלינק המצ"ב

ttps://docs.google.com/forms/d/1bbIB9zPWjbpjPZv3SS1SQ1uLENz2594JKplgidhumfc/edit

מפרסם ההודעה
המחלקה למדע המידע אוניברסיטת בר-אילן 03-5318351 information-science.dept@biu.ac.il http://is.biu.ac.il/
כתובת מלאה
אוניברסיטת בר אילן
מפה
שמירה ושיתוף

 

תזכורות יישלחו 10 ,5 ,2 ימים לפני האירוע וביום האירוע
השתנה בהצלחה