אירוע // כנס: האקטואליות של הרמן כהן בישראל [ירושלים] 7-8.5.18

כתובת ההודעה: https://www.hum-il.com/message/8042706/

TThe Actuality of Hermann Cohen in Israel

כנס על 'האקטואליות של הרמן כהן בישראל', הנערך לרגל מלאת 100 שנים לפטירתו. הכנס נערך על ידי שורה של מוסדות להשכלה גבוהה (האוניברסיטה העברית, אוניברסיטת חיפה, אוניברסיטת בר אילן וההיברו יוניון קולג'). הרמן כהן היה מחשובי הפילוסופים היהודיים במאה התשע עשרה-עשרים, מההוגים המרכזיים והמעמיקים ביותר של היהדות בגרמניה, וממניחי היסוד לרבות מהמשנות הפילוסופיות-היהודיות בדורות שאחריו. אין כמעט הוגה יהודי בדורות האחרונים שאינו נזקק למשנתו, מפרש אותה, מתמודד עימה ויונק ממנה.

https://drive.google.com/file/d/1fHFivlYch1BFzcTc_MKwWMQ4lAbGroFZ/view

מפרסם ההודעה
מערכת רמה - רשת מדעי הרוח והחברה info@hum-il.com לשאלות על תוכן ההודעה יש לפנות אל פרטי ההתקשרות המצויינים בקישורים שבגוף ההודעה.
כתובת מלאה
ההיברו יוניון קולג' - ירושלים אודיטוריום
מפה
שמירה ושיתוף