< Global site tag (gtag.js) - Google Analytics -->

אירוע // כנס: נקודות מבט על 68 - יום עיון בתכנית ללימודי תרבות [ירושלים] 8.5.18

כתובת ההודעה: https://www.hum-il.com/message/8042702/

Perspectives on 1968 - Cultural Studies Symposium

50 שנה לאירועי 1968 מצוינים בפרסומים והרהורים רבים, אולם יום העיון של התכנית ללימודי תרבות מבקש לחשוב על 68 מנקודות מבט גלובליות. ההסימפוזיום של התכנית ללימודי תרבות יתקיים בקמפוס הר הצופים ב 8 למאי. ייחודו של כינוס זה מבוסס על הזמנתם של חוקרים נועזים מדיציפלינות שונות שבאים יחד להרהר על המהפכות של 68 לא רק מרחובות פריז, אלא גם מרחובות גינאה, מקסיקו ושוודיה, תוך שילוב של פרספקטיבות מקוריות ומגוונות המתבוננות בתרבות הויזואלית, בספרות בפילוסופיה, במוסד האוניברסיטאי עצמו, ובהקשרים נוספים. כולם מוזמנים! כיבוד בין פאנל הבוקר הרהורים ומהפכות (12.15-10.00) לבין פאנל אחר הצהריים עימותים ומימושים (15.30-13.30)

פנאל הבוקר יועבר גם בפייסבוק לייב באתר שלנו:  https://www.facebook.com/CulturalStudiesHUJI

http://bit.ly/2HnlBB3

 

מפרסם ההודעה
Nicole Hochnern nicole.hochner@mail.huji.ac.il https://huji.academia.edu/NicoleHochner
כתובת מלאה
האוניברסיטה העברית בירושלים, הר הצופים בניין מנדל חדר 530
מפה
שמירה ושיתוף

 

תזכורות יישלחו 10 ,5 ,2 ימים לפני האירוע וביום האירוע
השתנה בהצלחה