< Global site tag (gtag.js) - Google Analytics -->

אירוע // ערב עיון: מגדר, תאוריה של חברה ועל חברה: מבטים פוליטיים [ספיר] 3.5.18

כתובת ההודעה: https://www.hum-il.com/message/8042701/

הפורום הפמיניסטי בספיר מזמינות:
מגדר, תאוריה של חברה ועל חברה: מבטים פוליטיים
מושב מיוחד לכבוד 120 שנה לנולדתה של גולדה מאיר במסגרת הכנס השנתי של האגודה הישראלית למדע המדינה, תשע"ח 2018.
יו"ר מושב: פרופ' חנה הרצוג
מציגות: ד"רי עינת גדליה-לביא
ד"ר תגריד יחיא-יונס
פרופ' חנה הרצוג
מגיבה: ח"כ מרב מיכאלי, סיעת המחנה הציוני
הארוע יתקיים ביום חמישי ה-3.5.2018 בין השעות 11:15-12:45 בבניין האקדמיה, אודיטוריום 9202

מפרסם ההודעה
עינת לחובר einatl@mail.sapir.ac.il
כתובת מלאה
המכללה האקדמית ספיר, מועצה אזורית שער הנגב, אודיטוריום 9202 בניין האקדמיה
מפה
שמירה ושיתוף

 

תזכורות יישלחו 10 ,5 ,2 ימים לפני האירוע וביום האירוע
השתנה בהצלחה