אירוע // הרצאה: דרך מראת המטען: נרטיבים של הגירת נשים בספרות העברית במאה העשרים (צילה רטנר) [ירושלים] 2.5.18

כתובת ההודעה: https://www.hum-il.com/message/8042607/

"דרך מראת המטען: נרטיבים של הגירת נשים בספרות העברית במאה העשרים" הרצאת אורחת של ד"ר צילה רטנר (המחלקה לעברית ולימודי יהדות ב-UCL)

בסמינר המחלקתי של החוג לספרות עברית באוניברסיטה העברית בירושלים.

מנחה ומגיבה: ד"ר תמר הס.

בניין רבין למדעי היהדות, חדר 1001

2.5.2018, י"ז באייר תשע"ח, 14:30-16:00.

הציבור מוזמן!

מפרסם ההודעה
תמר הס Tamar.hess@mail.huji.ac.il 02-5883616
כתובת מלאה
האוניברסיטה העברית בירושלים, קמפוס הר הצופים בניין רבין למדעי היהדות, חדר 1001
מפה
שמירה ושיתוף

 

תזכורות יישלחו 10 ,5 ,2 ימים לפני האירוע וביום האירוע
השתנה בהצלחה