< Global site tag (gtag.js) - Google Analytics -->

אירוע // הרצאה: קונברסיה ושלמות בנצרות המזרחית בשלהי העת העתיקה (ברוריה ביטון-שילוני) [באר-שבע] 8.5.18

כתובת ההודעה: https://www.hum-il.com/message/8042605/

הזמנה לסמינר דו-שבועי של המרכז לחקר המרת דת

המרכז לחקר המרת דת ומפגשים בין-דתיים (I-CORE)
מתכבד להזמינכם/ן לסמינר שיתקיים
ביום ג', כ"ג אייר, 8 מאי 2018, בשעה 10:00, בניין דילר (74), חדר 301
קונברסיה ושלמות בנצרות המזרחית בשלהי העת העתיקה
פרופ' ברוריה ביטון-אשקלוני, האוניברסיטה העברית בירושלים

נתמך ע"י תכנית מרכזי המצוינות של הוועדה לתכנון ותקצוב והקרן הלאומית למדע

מפרסם ההודעה
בת-אל גוזלן hirik@bgu.ac.il 08-6428377
כתובת מלאה
אוניברסיטת בן גוריון בנגב, באר שבע שדרות בן גוריון 1, בניין 74, חדר 301
מפה
שמירה ושיתוף

 

תזכורות יישלחו 10 ,5 ,2 ימים לפני האירוע וביום האירוע
השתנה בהצלחה